Mehmed Elif Efendi

tarafından
194
Mehmed Elif Efendi

İstanbul – Sütlüce – Hasırizade Tekkesi

Mehmed Elif Efendi 1850 yılında Hasırizade Sadi Dergahı’nda Şeyh Ahmed Muhtar Efendi’nin oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Babasından Sadi hilafeti alan Mehmed Elif Efen­di, Ahmed Muhtar Efendi’nin Hicaz yolculuğu sırasında ve­kaleten tekkenin şeyhliğine atanmış, babasının dönüşünde de bu görevi sürdürmüştür. Aynı zamanda Mesnevihan olan Mehmed Elif Efendi, Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Salahaddin Dede’den Mevlevi icazeti almıştır. Mehmed Elif Efendi’nin Sadi tarikatı için ilgi çekici yönü, babasının şeyh­liği döneminde tekkede misafir olarak kalan ve pir Sadedin Cibavi‘nin kardeşi Hilal b. Yunus es Şeybani‘nin soyundan gelen Ömer et-Teğlabi’den Sadiliğin bir kolu olan Şeybani hi­lafeti almasıdır. Bunun sonucu olarak kendisine yalnızca Şey­bani ailesine özel olan beyaz sikke ve haydariye tekbirlenmiştir. Şeyhi Muhammed Zafir Efendi’nin halifesi olan İbrahim el Berade’den Şazeli icazeti de vardır.

İlginizi Çekebilir  Manastırlı Ismail Hakkı Efendi

Mehmed Elif Efendi, 1925 yılında sırlanan Hası­rizade Sadi Tekkesi’nin son şeyhidir, fakat dergah onun dö­neminde en renkli yıllarını geçirmiştir. V. Murad kendisine hürmeten tekkeyi tamir ettirmiştir. Mesnevihanlığıyla ünlü olan Mehmed Elif Efendi, Mesnevi derslerini ikiye bölmüş, bir kısmını halka açık gerçekleştirirken bir kısmını da tasavvufi çevrelerden, müzisyenlerden ve alimlerden oluşan bir kitleyle geçirmiştir. Mehmed Elif Efendi’nin Mesnevihanlıktaki usta­lığı kendisinin Mevlevi tarikatından icazet ve hilafet verecek kadar yükselmesini sağlamıştır. Şeyh, İbnü’l Arabi’nin Füsus ül Hikem’ini de dervişlerine okutmuştur.

Mehmed Elif Efendi divan sahibi bir şair olmasının yanı sıra pek çok kitaba imza atmış, bir süre de Meclis-i Meşayih reisliği yapmıştır. Şeyh 1927 yılında Hakk’a yürümüş ve tekke ile cami arasındaki hazirede sırlanmıştır.

İlginizi Çekebilir  Kasım Bin Muhammed (k.s.)

Kaynak ; İstanbul’un 100 Sufisi , Ebru Erte , İBB Yayınları .