Mustafa İzzi Efendi

tarafından
215
Mustafa İzzi Efendi

İstanbul – Sütlüce – Hasırizade Tekkesi

Mustafa İzzi Efendi, ticaret amacıyla Mısır’dan gelip İstanbul’a yerleşen Halil ed-Demenhuri’nin oğlu olarak dün­ yaya gelmiştir.

Eyüp Taşlıburun Sadi Dergahı Şeyhi Süleyman Sıdkı Efendi‘nin damadı olan Mustafa İzzi Efendi, kayınpe­derinin yanında seyr-i sülukünü tamamlamış ve Sadi hilafeti almıştır. Mustafa İzzi Efendi aynı zamanda Beşiktaş Mevlevi­ hanesi şeyhi olan Mesnevihan Arap Yusuf Efendi‘ye de intisap etmiştir.

Mustafa İzzi Efendi, şeyhi ve kayınpederi olan Sü­leyman Sıdkı Efendi’nin Hakk’a yürümesi üzerine Sütlüce’ye taşınmıştır. Bir süre sonra oturduğu evi ve çevresindeki araziyi satın almış ve İstanbul’un gözde Sadi dergahlarından biri olan Hasirizade Tekkesi’ni kurmuştur.

Hasirizade Tekkesi’nin adı, şeyhin kardeşi Hasırcı­ başı Emin Ağa’nın dükkanına sürekli gitmesi sebebiyle “Ha­sırcı şeyh” olarak anılmasından kaynaklanmaktadır. Tekkedeki şeyhlerin, tekkenin kuruluşundan beri Mevlevi tarikatından da icazeti vardır ve bu Sadi dergahı Mevlevihane olarak da hizmet vermiştir. III. Selim zamanında yenilenen tekkeye, II. Mahmud döneminde hünkar mahfili eklenmiştir. Geniş bir arazi üzerin­de kurulan bu tekke bir tarikat külliyesi niteliğindedir. Tekkede verilen Mesnevi derslerine İstanbul’un önemli simaları devam etmiştir. Tekke, 1925 yılından sonra harabeye dönmüş, ancak kısa süre önce restorasyon geçirmiştir.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Mehmet Ruhi Dede (k.s.)

Mustafa İzzi Efendi 1824 yılında Hakk’a yürümüş ve kurucusu olduğu tekkenin haziresinde sırlanmıştır.

Kaynak ; İstanbul’un 100 Sufisi , Ebru Erte , İBB Yayınları .