keyboard_arrow_down Etiket: Beyoğlu

Sofu Baba

Sofu Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beyoğlu Meclisi Mebusan yokuşu no :41 Fındıklı, Mebusan Yokuşu üzerinde medfun olup, türbesi gece gündüz ziyaretçilerle aydınlanır. Asıl ismi bilinmemektedir. Sofu Baba, daha ziyade askerlerin evliyasıdır. Mahalleliler onu...

Mustafa İzzi Efendi

Mustafa İzzi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Sütlüce – Hasırizade Tekkesi Mustafa İzzi Efendi, ticaret amacıyla Mısır’dan gelip İstanbul’a yerleşen Halil ed-Demenhuri’nin oğlu olarak dün­ yaya gelmiştir. Eyüp Taşlıburun Sadi Dergahı Şeyhi Süleyman Sıdkı Efendi‘nin...

Kahhar Baba

Kahhar Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beyoğlu – Turşucu hüseyin sokak’da Halıcıoğlu. Kudüm Sokak 4 numaralı evin bahçesindedir. ‘’Ya Kahhar. ya Kahhar’’ diye zikrettiği için Kahhar Baba kendisine ad olmuştur. Mahalle sakinleri Kahhar Baba’yı...

Gül Baba – Beyoğlu

Gül Baba – Beyoğlu

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul Beyoğlun’da; Galatasaray lisesinin yanından tophaneye doğru inerken sağ da gül baba sokakta./strong> Padişah ikinci Bayezid, kır atının gemini çekti. Boğazın mavi sularına baktı, havayı kokladı: — Bu güzel kokular...

Müeyyetzade Türbesi

Müeyyetzade Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul Beyoğlu’nda , Tünel de Galata mevlevihanesinin yanındaki yokuşdan karaköye inerken sol da kalan Müeyyetzade camiinin haziresinde …………  

Burhaneddin Hasan Cihangiri (k.s.)

Burhaneddin Hasan Cihangiri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Burhaneddin Hasan Cihangiri hazretleri’nin kabri ; İstanbul Cihangir’de Cihangir camiinde.Cihangir de Özoğul sokağında Halveti yolunun büyüklerinden olan Şeyh Hasan Efendi ;Harput kasabasının Perçin köyünde dünyaya gelmiştir.Uzun yıllar İstanbul’daki Cihangir semtindeki...

Esrar Dede (k.s.)

Esrar Dede (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Beyoğlu – Galata Mevlevihanesi On sekizinci yüzyıl divan şairlerinden ve Mevlevi şeyhlerindendir. Asıl adı Seyyid Mehmed’dir. 1162 (m.1748) yılında İstanbul’da doğdu. 1211 (m. 1796) yılında Galata Mevlevi hanesinde...