Helvacı Ana Türbesi

tarafından
207
Helvacı Ana Türbesi

İstanbul – beyoğlu – hacı ahmet mah yeni bostan sokak

Hazret-i Pîr Hüsameddin Uşşakî’nin Mustafa, Abdülaziz ve Abdurrahman isminde üç oğlu ve Ferah Sultan isminde bir kerimeleri dünyaya gelmiştir. Esma Hatun ile Matlube takma adını kullanan Helvacı Bacı isimlerinde iki de eşleri vardır.

Hazret-i Hüsameddin Uşşaki zamanında halvette bulunan bir dervişe bir türlü fetih (kalb gözü açılmak) vaki olmazmış. Sebebi ise canı helva istermiş. Kalbinin huzuruna mani olacak derecede iştahı artarmış. Seyyid Hüsameddin Uşşakî Hazretlerinin hanımına bu hal keşfen malum olur. Bir miktar helva pişirip ona ikram eder. «İnşaallah fetih vaki olur» derler. Hakikaten Ani fetih meydana gelirdi. Hatta bir rivayete göre yalnız bu dervişte değil, tam ondokuz dervişte de aynı gece fetih vaki olmuştur. Seyyid Hüsameddin Hazretleri hanımının bu hareketini hoş karşılamışlardır. Bu olaydan sonra muhterem refikaları «Helvacı Bacı» namıyla şöhret kazanmışlardır.

İlginizi Çekebilir  Ubeydullah Kaşgari (k.s.)

Türbeleri Kasımpaşa’da Seyyid Hüsameddin Uşşakî Hazretlerinden biraz ilerdedir. Kabirlerinin giriş kapısı üzerinde Helvacı Bacı’nın şu kasidesi vardır:

Aşk ile derviş olmuşam, derdime derman bulmuşam
Ummanı seyran etmişem, gevher alan gelsün berü.

Dünya varından geçmişem, dostlarımdan ayrılmışam
Can içinde can bulmuşam, haber alan gelsün berü.

Gözüm didarını gözler, canım habibini özler
Halis muhlis mü’min kullar, dosta giden gelsün berü.

Kaal ile kilden geçenler, hikmet kitabın seçenler.
Kudret dehanın açanlar, pazar eden gelsün berü.

Uşşakîyem, «matlube»yem, aşıkların müştakıyem
Talihlerin sarrafıyem, rü’ya gören gelsün berü.

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988