Haydar Baba

tarafından
220
Haydar Baba

İstanbul – Kadıköy – Haydar paşa garı içinde

Haydarpaşa Tren İstasyonu’nun arkasında bulunan Haydar Baba Türbesi, demiryolları genişletilirken kaldırılmak istense de yerinde bırakılmış ve demiryolları arasında kalmıştır. Yatırın üstünde kubbe biçiminde demir parmaklık, altına bir sanduka yapılmış, zeminse mozaikle döşenmiştir. Bu açık türbe, Haydar Baba Türbesi olarak bilinmesine rağmen türbede medfun olan kişi Abdullah isimli bir zattır. Türbenin kapısının üstündeki levhada şöyle yazmaktadır:

“Bismillahirrahmanirrahim,
Burada yatmakta bulunan Abdullah Baba’nın ve Haydar Baba Hazretleri’nin ruhuna Fatiha.”

Türbe, beton sanduka ve mezar taşları yeşile bo­yanmıştır. Sandukanın üzerine on üç dilimli bir tarikat tacı konmuştur. Sandukanın ayak tarafında Abdullah Ağa adlı bi­rine ait mezar taşı bulunur. 1865-1866 yılında vefat eden bu kişi hakkında bir bilgi mevcut değildir. Türbenin medhalinde de Hıdır Ağa’nın mezar taşı vardır. Mezar taşındaki yazıdan 1796-1797 yılında vefat eden Hıdır Ağa’nın “hayır ve hase­nat sahibi” olduğu okunur. Ancak bu şahıs hakkında da bilgi yoktur.

İlginizi Çekebilir  Seyda Seyyid Ali Fındıki (k.s.)

Türbede Haydar Baba‘ya ait mezar taşı günümüze kadar gelmemiştir. Eskiden burada açık bir türbe, yanında da zaviye ve mescit bulunurdu. Fakat bunlar istasyon inşaatında yıkılmıştır. Buharalı Nakşi şeyhi Haydar Efendi’nin yaptırdı­ğı bu mescit ve zaviyenin yapım yılı belli olmasa da Haydar Efendi ‘nin 1700-1701 yılında hayatını kaybettiği ebced ile ta­rihlendirilmiştir. Şeyh Haydar’dan sonra Mehmed Niyazi şeyh olmuş, ikisi de buraya defnedilmiştir. Fakat mezar taşları günü­müze ulaşamamış, Devlet Demiryolları, zaviyenin mezarlığın­dan iki basit mezar taşını alıp buraya koymuştur.

Söz konusu zaviye ve mescit yapılmadan önce de bu bölgeye Haydarpaşa denilmekteydi, bu minvalde türbenin semte ismini veren Haydar Paşa’ya ait olduğu söylentileri doğ­ru değildir. Türbe oldukça harap bir haldeyken 1955 yılında onarılmıştır.

İlginizi Çekebilir  İshak Fakih

Kaynak ; İstanbul’un 100 Türbesi , Celil Civan , İBB Yayınları .