Menü

keyboard_arrow_down Mısır Evliyaları

Ebul Hasan Ali Şazeli (k.s.)

Ebul Hasan Ali Şazeli (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – İsmi; Ali b. Abdullah, künyesi; Ebu’l-Hasan, lakabı; Nureddin, nisbesi; Şazeli. Babasının adı; Abdülcebbar. Kimi rivayetlerde İspanya’nın Septe civarında Gammara Nahiyesi köylerinden birinde, kimilerinde Tunus, Cebelzafran civarında bulunan Şa­zila’da...

Zahidül Kevseri

Zahidül Kevseri

Bu yazı sabitlenmiştir.

mısır – kahire – karafe kabristanı ( ölüler şehri ) Son devir Osmanlı alimlerinden olan Kevseri’nin asıl adı Muhammed Zahid’dir. “Kevseri” nisbesiyle meşhurdur. Babası, Çerkez asıllı bir aileye mensup, müderris...

Seyyid Ahmed Bedevi

Seyyid Ahmed Bedevi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Evliyanın büyüklerindendir. İsmi Ahmed olup babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber efendimize ulaşır. Künyesi Ebü’l-Fityan ve Ebü’l-Abbas, lakabı ise Şihabüddîn’dir. Seyyid-i Bedevî diye tanınır. Annesinin ismi Fatma binti Muhammed’dir. 1200 (H.596)’de...

Kafiyeci Mehmet Muhittin Efendi

Kafiyeci Mehmet Muhittin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kafiyeci Mehmet Muhyiddin Efendi‘nin Kabri ; Mısır – Kahire’de Eşrefiye Medresesi yanındaki Eşrefiye türbesinde. Bergama’daki mezar ise sanıyoruz ki; Bergama doğumlu olması sebebiyle makamı olsa gerektir. Hanefî mezhebi fıkıh âlimi....