Karacasulu Necib Efendi

tarafından
176
Karacasulu Necib Efendi

İstanbul – Fatih camii haziresinde

Hâlidi yolu şeyhlerinden. Karacasu’lu olup asıl adı Ahmed’dir. İyi bir tahsilden sonra Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselmiş ve bir müddet de Hâlidî Dergâhı şeyhliğini yürütmüştür. 1901 yılında vefât etmiş olup Fâtih Câmiinin kıble tarafındaki kabristanda medfundur.

 

 

Hüve’l-gafur

Makam-ı celîl-i meşîhat-penahî müsteşar-ı esbakı ve rüme kadıaskerligi payelülerinden tarîkat-ı aliyye- Nakş-bendî Halidiyye hulefasından Karacasuyî el-Hac Hafız Ahmed Necîb Efendi’nin ruhu içün el-Fatiha.

FÎ 19 Ramazan sene 1318

O, (Allah) affedicidir.

Diyanet işleri eski müsteşarı ve rumeli kadıaskerlisi rütbelilerinden

Nakşibendi-Halidi halifelerinden

Karacasulu Hafız Ahmed Necib Efendi’nin ruhu için Fatiha.

10 Ocak 1901

Kaynak ; Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi , Ali Rıza Özcan , İBB yayınları

İlginizi Çekebilir  Mehmed Murad Nakşibendi