manisa -demirci – marifi tekkesi

Bir Marifi tekkesi olan Demirciali oğlu Tekkesi’nin (Demircalo) kurucusu Hasan Dede (v.1868) dir. Tekke vaktiyle tahıl pazarı üzerinde bulunmakta idi. Bu zat, Şeyh Mustafa Lütfü Efendi’nin halifelerindendir. İzmir’e Şeyh Mustafa Lütfi Efendi’yi ziyarete giden eşraf ve dervişlere şeyh kendisinden bir istekleri olup olmadığını sorunca hiç kimse cevap vermez. Hasan Dede, “Ben demirciyim bana yol ver, hediyen neyse yap”, der. Bunun üzerine şeyh demirci aletleriyle birlikte kendisine el verir. Derviş Hasan Demirci’ye gelince sanatında çok ileri gider. İnşaat işleriyle de uğraşmaya başlar. Bu durum İstanbul’daki Marifi tarikatı merkezi olan Kartal’a duyurulur. Oradan Demirci Kadılığına Seyyid Ali Sabit Efendi tarafından bir icazetname ile şeyhlik beratı Hasan Dedeye gönderilir. Hasan Dedeye hitaben yazılan mektupta, “evleri bırak, dergahı ve kalpleri yap”, denilmektedir. Bundan sonra Hasan Dede fiilen şeyhliğe başlar ve büyük bir derviş gurubu toplar.
Bakdı dil-cu kıldı inşa bu Rıfaì tekyesin
Anda zikrullah olundukça bula ol rahatı
Dua eylesün Nazifün “murg-dili” tarih ola
Cennet içre bula Hasan Dede şan u şevketi Ruhuna Fatiha
(H. 1284/M. 1867-68)130
Hasan Dedenin ölümü ile yerine oğlu Aliyü’s Safi ve onun yerine de oğlu Hasan Ruhi Efendi’ler sırası ile şeyhlik yapmışlardır. Hasan Ruhi zamanındaki bir kitabede, “haza dergah-ı Seyyidü’l Sultan Muhammed Fethe’l Marifi Kaddese Sırrahu el alem enel hakir bende-i Hasan Ruhi 1315 (1899)”, yazılıdır.

Kaynaklar ; Manisa Evliyaları , Abdulhalim Durma

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz