Salı, Şubat 15, 2022

Demirci Türbeleri

0
Balzad Hacı Baba Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balzad Hacı Baba tekkesinden şöyle söz eder Demirci’nin “..iki tekyesi var. Biri Hacı Baba Sultan tekyesi derler bir...

Sinan Musa Efendi

0
Manisa - Demirci - sinan camii şerifi Demirci Merkezinde Sinan Camii yanındaki türbesindedir. Zahir ve batın ilimlerinde çok üstün idi. Hayatı düşmanla cihad etmekle geçti....

Şeyh İzzeddin Efendi

0
manisa - demirci - sinan camii şerifinde Şeyh İzzeddin Efendi, Sinan Efendi Camii avlusundaki türbenin önünde sarıklı taşların bulunduğu yerde soldan birinci kabirde yatmakta olup...

Ahmet Aşkı Efendi

0
manisa - demirci  -marifi tekkesinde Koyunoğlu Tekkesinin arazisinde Mustafa Lütfi Efendi’nin oğlu olup tekkenin şeyhliğini yapmış olan Ahmet Aşki Efendi yatmaktadır. Ahmet Aşki Efendi’nin ölümünden...

Şeyh Hacı Nuri Efendi

0
  Şeyh Hacı Nuri Efendi, Mevlevi tekkesi şeyhlerinden olup Manisa - Demirci'nin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biridir. Memlekete her hususta büyük fayda ve hizmetleri olur. Demirci’de...

Hasan Dede

0
manisa -demirci - marifi tekkesi Bir Marifi tekkesi olan Demirciali oğlu Tekkesi’nin (Demircalo) kurucusu Hasan Dede (v.1868) dir. Tekke vaktiyle tahıl pazarı üzerinde bulunmakta idi....

Şeyh Hacı Mehmet Emin Efendi

0
manisa -demirci ahmet ziyaeddin Gümüşhanevi'hz nin halifesi Kuloğlu Medresesi müderrislerinden ve Kuloğlu Nakşibendi tarikatı tekkesi şeyhlerinden Hacı Mehmet Emin Efendi (1868-1934), Hafız Mehmet Efendi Hoca'nın büyük...

Kemah Dede

0
Manisa - demirci - Yeşildere Köyünde .......

Reisler Türbesi

0
Reisler Türbesi ,Manisa - Demirci ilçesindeki İmrenler köyü yakınında Manisa'da Demirci ilçe merkezine 2,5 km uzalıkta bulunan İrezler köyü camii yanında bulunan türbe'de üç adet...