Menü

keyboard_arrow_down Demirci Evliyaları

Demirci Türbeleri

Demirci Türbeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Balzad Hacı Baba Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balzad Hacı Baba tekkesinden şöyle söz eder Demirci’nin “..iki tekyesi var. Biri Hacı Baba Sultan tekyesi derler bir kârgir kubbe-i âlidir. İçinde Balzad Hacı...

Sinan Musa Efendi

Sinan Musa Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Manisa – Demirci – sinan camii şerifi Demirci Merkezinde Sinan Camii yanındaki türbesindedir. Zahir ve batın ilimlerinde çok üstün idi. Hayatı düşmanla cihad etmekle geçti. Oğullarıda kendine destek verdiler. Sonunda...

Şeyh İzzeddin Efendi

Şeyh İzzeddin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

manisa – demirci – sinan camii şerifinde Şeyh İzzeddin Efendi, Sinan Efendi Camii avlusundaki türbenin önünde sarıklı taşların bulunduğu yerde soldan birinci kabirde yatmakta olup Kadiri tarikatının şeyhlerindendir (öl.1843). İstanbul...

Ahmet Aşkı Efendi

Ahmet Aşkı Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

manisa – demirci  -marifi tekkesinde Koyunoğlu Tekkesinin arazisinde Mustafa Lütfi Efendi’nin oğlu olup tekkenin şeyhliğini yapmış olan Ahmet Aşki Efendi yatmaktadır. Ahmet Aşki Efendi’nin ölümünden sonra oğlu İlyas Efendi tekkenin...

Şeyh Hacı  Nuri Efendi

Şeyh Hacı Nuri Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Şeyh Hacı Nuri Efendi, Mevlevi tekkesi şeyhlerinden olup Manisa – Demirci’nin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biridir. Memlekete her hususta büyük fayda ve hizmetleri olur. Demirci’de 1900’lerde birkaç dönem Belediye reisliği...

Hasan Dede

Hasan Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

manisa -demirci – marifi tekkesi Bir Marifi tekkesi olan Demirciali oğlu Tekkesi’nin (Demircalo) kurucusu Hasan Dede (v.1868) dir. Tekke vaktiyle tahıl pazarı üzerinde bulunmakta idi. Bu zat, Şeyh Mustafa Lütfü...

Şeyh Hacı Mehmet Emin Efendi

Şeyh Hacı Mehmet Emin Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

manisa -demirci ahmet ziyaeddin Gümüşhanevi’hz nin halifesi Kuloğlu Medresesi müderrislerinden ve Kuloğlu Nakşibendi tarikatı tekkesi şeyhlerinden Hacı Mehmet Emin Efendi (1868-1934), Hafız Mehmet Efendi Hoca’nın büyük oğludur. Medreseyi, tekkeyi vaaz...

Reisler Türbesi

Reisler Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Reisler Türbesi ,Manisa – Demirci ilçesindeki İmrenler köyü yakınında Manisa’da Demirci ilçe merkezine 2,5 km uzalıkta bulunan İrezler köyü camii yanında bulunan türbe’de üç adet kabir vardır. Kabirler Ali İmran...