Bayram Gazi

tarafından
690
Bayram Gazi

Niğde – Altunhisar ilçesi Yukarı Mahalle Bayram Gazi sokağında

Türbe inşa kitabesine göre, 1231 H./1816M. yılında yapılmıştır. Bayram Gazi Manzümesi’nin bir yapışı olan türbe, namazgahın güneydoğu tarafına yerleştirilmiştir.

Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini büyük ölçüde korumaktadır. Yapının taş kubbesi dıştan betonla kaplanmış, cephe duvarlanndaki derzler yenilenmiş ve iç duvarlar ile kubbe sıvanarak, badana edilmiştir. Türbe doğu tarafından geçen yol seviyesinin biraz altında kalmıştır.

Türbeye doğu cephenin ortasında açılan 0.77 x 1.60 m. ölçülerinde söveli ve basık kemerli kapıdan girilir. Yapı içten 3.20 x 3.20 m ölçülerinde olup, köşelerden pandantiflerle geçilen yarım küre kubbeyle kapatılmıştır. Kubbe, 0.90 m. yüksekliğindeki sekizgen kasnağa oturmaktadır iç mekan, kuzey ve güney duvarlannda açılan dikdörtgen kesitli birer pencereyle aydınlatılmıştır. Türbenin içinde 0,70 x 0.95 x 2.25 m. ölçülerinde dikdörtgen prizma biçiminde taş sanduka bulunmaktadır. Sandukanın üstünde kitabe olmadığı için kime ait olduğu bilinmemektedir .