Dökümcübaşı Ahmed Usta

tarafından
196
Dökümcübaşı Ahmed Usta

istanbul – yedikule kapısında

Yedikule kapısının sol tarafında caddeye iki penceresi olan müstakil türbelerinde medfundur. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında şehid olmuştur. Dökümcübaşıdır. İsmi Ahmed olup Ni’me’l-Ceyş’dendir. Kitabesinde:

«Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’in asrında kim
Şerbet-i cam-ı şehadet nüş edüp iş bu şehîd.
Cüstü-cü ettik bu zatın nam-ı valası nedir?
Nam u nenkinden geçüp bînamı hem olmuş bedîd.
Bu mekan-ı ali olmuştur harab ender harab
Çok kişi tamirine hizmetten olmuştu baîd.
Serteser îmarına hizmet güzînin ide hak
Dareynde anlan mesrür hem ehl-i said.
Nagehan abadına kard eyledi Peyrulladan
Ahmed Usta dökmeci başiyle meşhur u ferîd.
Söyledi ilmi bunun lafzın hemen tarihini
Bin ikiyüz oldu doksan yedide türbe cedîd
Yazılıdır.

İlginizi Çekebilir  Şeyh Mustafa Sisi

Türbenin önünde üç dört kabir daha vardır. Yedikule’nin sağ tarafında isimsiz, bakımsız bir kabir daha vardır.

Diğer Dökmeci Mehmed Bagi Efendi de kendi yaptırdığı Eyüb, Düğmeciler Camii avlusunda medfundur. (998)

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988