Düğümlü Baba

tarafından
180
Düğümlü Baba

istanbul – Sultanahmette İslam eserleri müzesi yanında

1866 yıllarında yaşamış ilahi meczublardan, kerameti zahir bir zat olup Amasralı’dır. Bir ay îbrahim Paşa Camii’nde imamlık yapmış, Nakşibendi tarikatından halifelik aldıktan ve hacca gidip geldikten sonra kendisine cezbe hali galebesi ile düğümlü elbise giyer ve eline geçen ipleri düğümleyip sarığına ve elbisesine bağladığından Düğümlü Baba diye meşhur olmuştur. Adı Mustafa’dır 83 sene yaşamıştır.

Ruhun daralmaması, içine düştüğü kabz halinin bunalımlarla düğümlenmemesidir. Dünya ve uhrevî bütün bağlardan çözülmeli, cennet – cehennem kaydından kurtulmalıdır.
Kabri Sultanahmed Camii karşısındadır.

«Aşe saiden ve mate şehîden
Alaik ukdesin çözdü düğümlü kayd-ı hestîden»
(1283-1860) mısra’ı vefat tarihim açıklayan manidar tarihlerdendir.

İlginizi Çekebilir  Srebrenica Şehitliği

Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket Gürel , İstanbul’daki Tarihi Türbe ve Mescidleri İmar Vakfı , 1988