keyboard_arrow_down Etiket: Düğümlü baba

Düğümlü Baba

Düğümlü Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – Sultanahmette İslam eserleri müzesi yanında 1866 yıllarında yaşamış ilahi meczublardan, kerameti zahir bir zat olup Amasralı’dır. Bir ay îbrahim Paşa Camii’nde imamlık yapmış, Nakşibendi tarikatından halifelik aldıktan ve...