Kemal Ahmed Dede

tarafından
176
Kemal Ahmed Dede

İstanbul – Merkez Efendi – Yenikapı Mevlevihanesi

1601 yılında Mevlevi şeyhi İzzettin Dede’nin oğlu olarak Akşehir’de dünyaya gelen Kemal Ahmed Dede, Hüs­rev Çelebi zamanında Konya Mevlana Dergahı’nda Mevlevi çilesi çıkarmış, Çelebi’nin Hakk’a yürümesi üzerine İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da, sonraları Yenikapı Mevlevihanesi’nin yapılacağı arazide yaşayan Kemal Ahmed Dede, buranın sahibi olan Malkoç Mehmed Efendi ile dostluk kurmuştur. Malkoç­lar, Yeniçeri Ocağı’ndan ve Bektaşi bir ailedir. Kemal Ahmed Dede, Yeniçeri katipliğinden azledilen Mehmed Efendi’ye görevine döneceğini müjdelemiştir. Bu müjde üzerine, arazi­sine Yenikapı Mevlevihanesi’ni inşa ettiren Malkoç Mehmed Efendi, şeyh olarak buraya Kemal Ahmed Dede’nin atanmasını istemiştir.

1597 yılında tamamlanan Yenikapı Mevlevihanesi, derviş yetiştirilen bir asitanedir. Kuruluşunda on sekiz adet derviş hücresi bulunuyordu (on sekiz sayısı Mevleviler’de uğurludur); tekke sırlandığında bu sayı yetmişe çıkmıştı. 1925 yılına kadar sayısız şeyh, şair, bestekar vb. buradan yetişmiştir.

İlginizi Çekebilir  Çomak Dede - Niğde

Kemal Ahmed Dede’nin tevazu sahibi ve sırlı bir zat olduğu anlaşılmaktadır. Mutfakta hizmet etmeyi seven, şeyhlik alametleri giymekten hoşlanmayan biri olduğu kaynaklarda anlatılmaktadır. 1601 yılında Hakk’a yürüyen Kemal Ahmed Dede, Yenikapı Mevlevihan esi’ne sırlanmıştır .

Kaynak ; İstanbul’un 100 Sufisi , Ebru Erte , İBB Yayınları .