Hacı Ahmet Efendi Türbesi

tarafından
592
Hacı Ahmet Efendi Türbesi

Kahramanmaraş – Elbistan – Kızılcaoba mah türbe sokak

Türbe, Nakşibendî Tarikatı şeyhlerinden Hacı Ahmet Efendi adina 1330 H./ 1911-12 M. yılında yaptırılmış ve Hacı Ahmet Efendi’nin tonınlan, Paksoy ailesinin mülkiyetinde bulunmaktadır.

Yapının her iki kapısının üst kısmına birer adet inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Cümle kapısındaki kitabe Hacı Ahmet Efendi’nin ölüm tarihini bildirmekte, diğeri de inşa kitabesi olarak yazılmıştır.

Kuzey cephedeki cümle kapısının üstünde yer alan kitabe, 0.35 x 0.44 m. ölçülerindeki mermer levha üzerine sülüs hat ile dört satır olarak yazılmıştır .

1. Hüve’l-bdkî

2. Eş-şeyh, el-hdc Ahmed Hamdi

3. Afifi hulefd-i en-Nakşibendî el-müceddidî

4. Fî 3 Muharrem Sene 1330.

[Allah bakidir. Nakşibendi (Tarîkatının) Müceddidiye kolu halifelerinden Şeyh Hacı Ahmet

İlginizi Çekebilir  Ümmet Baba ( Himmet Baba) Türbesi

Hamdi 3 Muharrem 1330 H./ 24 Aralık 1911 M. senesinde (vefat etti).] îç mekandaki kapının üst kısmında yerleştirilen kitabe ise, 0.30 x 0.55 m. boyutlarındaki mermer levha üzerine nesih hat ile yazılan beş satırdan oluşmaktadır .

7. Müceddîd mesleğin tecdîd eder, sdhib-i Reşdd bu

2. îderdi neşr-i nisbet-i hasıla amme ne himmet bu

3. Çıkub ol iki pîran etti ilhdm-ı rahmi ne tdrîh

4. Mdkdm-ı dil güşdya sur bu yüzî bdb-ı velayet bu

5. Sene] 330.

[Mükemmel bir insan olan (Şeyh Hacı Ahmet Efendi) Nakşibendi Tarîkatı’nın Müceddidi kolunu yenileyerek geliştirdi. Yetiştirdiği müritlerin insanlara hizmet etmeleri için gayret göstermeleri ne güzel bir iştir, îki velî insanın ortaya çıkarak onun kalp gözünü açıp ilhamda bulunmaları ne büyük bir olaydır. Bu gönül açan makarna yüzünü sur, zira burasi bir yücelik, dostluk kapısıdır. Sene 1330 H./1911-12 M.] înşa kitabesine göre türbe, Nakşibendi Tarikatı şeyhlerinden Hacı Ahmet Efendi adina 1330 H./ 1911-12 M. yılında yaptırılmıştır.

İlginizi Çekebilir  Mehmet Ağa Türbesi