Bursa Evliyaları

[maplist categories="1555" simplesearch="true" viewstyle="maponly" locationsperpage="3"]

Bursa EvliyalarıOsmanlı Sultanları Emir Sultan Tekkesi Zeyniler İznik İnegölMudanyaDiğer

  0

  Çandarlı İbrahim Paşa

  Bursa – İznik’de Çandarlı Meydanında ……. [maplist locationstoshow=”15195″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly”…

  0

  Hasan Bey Türbesi

  Bursa – Mudanya’da Hasan Bey camii yanında … [maplist locationstoshow=”15201″…

    Bursa
    0

    Bursa – Tophane’de İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce…

    Bursa
    0

    Bursa’da İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce de, çok…

    Bursa
    0

    Bursa’da İsmail Hakkı Bursevi camiinde. Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa…

    Bursa Abdal Mehmed
    0

    Bursa Cumhuriyet Caddesi yakınında, Abdâl Caddesi, Tahıl Caddesi ve Gül Sokağı’nın kavşağındaki Abdal Mehmet Camisinin…

    Bursa
    1

    Bursa – Yıldırım’da Emir Sultan camiinde Asıl adı Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan, 1368′de Buhara’da…

    Bursa Molla Fenari
    0

    Bursa ‘da Aydede semtinin altında yer alan Molla Fenari caminin bahçesindedir. Üftade Tekkesi ve Üçkuzular…

    Bursa Akbıyık Sultan
    0

    Bursa – Nalbantoğlu Mahallesinde Akbıyık caddesi üzerinde . İpekçioğlu sokağının tam karşısındadır. Akbıyık Sultan ;…

    Bursa Gözedeci Dede
    0

    Bursa’da Tahtakale mahallesinde yer alan İnebey Caddesi ile gözede sokağının kesiştiği yerde Adı Gözedeci Mehmed…

    Abdal Abdal Musa Baba
    0

    Bursa ‘da Zeyniler caminin üst tarafında yer alan Musa Baba camiinin avlusunda Aslen Azerbeycan’ın Hoy…

    Bursa Piremir Sultan
    0

    Bursa’da Piremir mahallesinde Piremir caminin hemen yanında. Asıl Adı Mehmed olup evlad-ı Resüldendir. Babası Seyyid…

    Bursa Seyyid Nasır
    0

    Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Seyyid Nasır caddesi üzerindeki türbesindedir. Seyyid Nasır hz’i İslamiyeti yaymak amacıyla…

    Bursa Hoca Taşkın
    0

    Bursa – Emirsultan cami ile Yeşil Türbe’nin arasında yer alan Hoca Taşkın camiinin yanına defnedilmiştir.…

    Bursa Üçkuzular Türbesi
    0

    Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Üftade Tekkesi ile Molla Fenari camii arasında kalan Üçkuzular caminin bahçesinde…

    Bursa Mecnun Dede
    0

    Bursa ‘da Ulucami yakınında Tahtakaleye çıkarken Mecnun dede camiinde Mecnun dede 40 Abdal dan birisidir.…

    Bursa Tezveren Sultan
    0

    Bursa’da Tezveren sokakta türbesi vardır. Pınarbaşı caddesinden Molla Fenari yada Somuncu baba fırnına çıkarken Tezveren…

    Bursa Molla Hüsrev
    0

    Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin hemen yanında yer alan Zeyniler kabristanında.…

    Bursa Molla Hayali
    0

    Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin Kabristana bakan köşesinde Asıl adı Ahmed…

    Bursa Abdüllatif Kudsi
    0

    Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zeyniler camiinin bir arka sokağında yer alan Eskiden…

    Abdal Abdal Murad
    1

    Bursa’da Alacahırka Semtinde Abdal Murad caminin bahçesinde. Aslen Buharalıdır, doğum tarihi bilinmemektedir. Bursa’nın fethinden evvel…

    Bursa Kutup İbrahim Efendi
    0

    Bursa’da – Üftade camii önündeki kabristanda Şeyh Mehmet Üftade hazretlerinin torunudur. Üftade dergahında; Üftade hazretlerinden…

    Bursa Süleyman Çelebi
    0

    Bursa – Çekirge yolu üzerinde Meşhûr Türkçe “Mevlid” kasidesinin yazarı. Bursa’da doğdu. Kaynaklarda Süleymân Çelebi’nin…

    Bursa Eşrefoğlu Rumi 4
    0

    Bursa – İznik’de Eşrefoğlu Rumi camiinde Anadolu’da yaşayan büyük velilerden , şair. İsmi Abdullah olup…

    Bursa Davud Kayseri 1
    0

    Bursa – İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr…

    Bursa
    0

    Bursa’nın Gürsu İlçesi Babasultan Köyünde Bursa’nın fethine katılan, Orhan Gâzî devri Osmanlı evliyâsından. İran’da Hoy…

    Bursa Acem Reis
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Acem Reis camii avlusunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın hocalarından olan Acem Reis’in…

    Bursa Açıkbaş Mahmud Efendi1
    0

    Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. XVII. yüzyılda yaşamıştır ve Bursa’daki Nakşibend-i Atik dergahının…

    Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde medfun . Ne yazıkki Kabir taşı yok.…

    Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde Başçı İbrahim Efendi , aslen başçılık mesleğini…

    Bursa Çekirge Sultan 4
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Murad Hüdavendigar külliyesinde. Sultan Murad Hüdavendigar’ın türbe kapısı önünde. Bursa Kütüğüne verdiği…

    Bursa Çoban Bey
    0

    Bursa – Molla Arap mah 6. park sokak’da. Osmanlı devleti kurucularından Osman Gazi’nin oğludur. Türkmen…

    Bursa Eskici Mehmed Dede 1
    0

    Bursa – Osmangazi’de 1. nazım sokak’da. Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci…

    Bursa Hüsameddin Bursevi 4
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Hüsameddin Tekke camiinde. Hüsameddin Bursevi, Hacı Halil efendi’nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir.…

    Bursa İvaz Paşa 1
    0

    Bursa – İvazpaşa caddesindeki İvazpaşa sokak’da. Tokat’ın Kazova (Kazabad) nahiyesinde doğdu. Ahi Bayezid b. ivaz…

    Bursa Köpüklü Dede
    0

    Bursa – Osmangazi’de ‘. Kavaklı caddesi ile Yalın sokağın kesişiminde. Halk arasında Köpüklü sultan, Köpüklü…

    Bursa Molla Ayas
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Molla Arap cami’nin hemen karşısındaki Molla Arap kur’an kursu bahçesinde. Asıl adı…

    Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. Açıkbaş Mahmud Efendi’nin hemen yanında Açıkbaş Mahmud Efendi’nin…

    Bursa
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Karamazak sokak’da marketin hemen yanında Aşık Yunus (ö. 1438-9) , bilinen Yunus…

    Bursa Okcu Baba türbesi
    0

    Bursa – Cemal Nadir caddesi üzerindeki Balıbey Han sosyal tesisleri yanında Okçu Baba’nın kim olduğu…

    Bursa Veysel Karani Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’de Veysel Karani camii avlusunda Veysel Karani hazretlerinin Bursa’daki makamı. [maplist locationstoshow=”8459″ simplesearch=”true”…

    Bursa Murad Hüdavendigar 9
    0

    Bursa – Çekirge semtindeki 1. Murad Hüdavendigar Külliyesinde. Murad Hüdavendigar Türbesi ; Sultan I. Murad…

    Bursa Eşref Baba
    0

    Bursa – İznik’de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa’yı geçtikten sonra 100 metre…

    Bursa Mevlana Taceddin İbrahim 1
    0

    Bursa – İznik’de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla…

    Bursa alaeddin Ali Esved 2
    0

    Bursa İznik’de Eşrefoğlu Rumi camii’nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin…

    Bursa Şeyh Kutbuddin izniki 3
    0

    Bursa – İznik’de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. ” Kutbuddin İzniki”…

    Bursa
    0

    Arap Dede Türbesi ; Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerindeki Güzelkız sokağında ………. [maplist locationstoshow=”13042″…

    Bursa
    0

    Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerinde Yıldırım Bayezid döneminde Buhara’dan Bursa’ya gelerek 14. yüzyıl sonlarında…

    Bursa
    0

    Bursa – Gökdere Bulvarı ile İncirlik caddesinin kesişiminde Asıl adı Göbekçi İzzet Baba olup, halk…

    Bursa
    0

    Bursa – Molla Gürani mahallesindeki Güranlı Camii yanında Halk arasında Güranlı türbesi olarak bilenen yapıda…

    Bursa
    0

    Bursa -Alancık caddesi üzerinde Tramvay son durağının yanında ……. [maplist locationstoshow=”13097″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Bursa
    0

    Bursa – Oruçbey caddesindeki Türbesinde Oruç Bey devlet adamı ve ünlü bir komutandır.Kara Ali’nin torunu,…

    Bursa
    0

    Bursa – Namazgah camii yanında Emir Sultan Hazretlerinin hadimleriden (hizmetkar) olan Sufi Mehmet Efendi ,…

    Bursa
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Yıldırım Beyazıt Külliyesi içerisinde …….. [maplist locationstoshow=”13122″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Bursa
    0

    Bursa – Pınarbaşı Kabristanının giriş kapısının karşısında …… [maplist locationstoshow=”13141″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Bursa
    0

    Bursa – Pınarbaşı Kabristanının giriş kapısının karşısındaki Mevlevihane kabristanında ……. [maplist locationstoshow=”13154″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Genel
    0

    Bursa – İnegöl – İshak paşa camii yanında ….. [maplist locationstoshow=”14744″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Bursa
    0

    Bursa – Yenişehir – Kullukçu sokaktaki Azeb Bey camii yanında …… [maplist locationstoshow=”15159″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly”…

    Genel
    0

    Bursa – İznik’de Yakup Çelebi camii yanında … [maplist locationstoshow=”15183″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Genel
    0

    Bursa – İznik’de Ayasofya camii karşısında … [maplist locationstoshow=”15188″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Genel
    0

    Bursa – İznik’de Çandarlı Meydanında ……. [maplist locationstoshow=”15195″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Genel
    0

    Bursa – Mudanya’da Hasan Bey camii yanında … [maplist locationstoshow=”15201″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

    Genel
    0

    Bursa – Mustafa Kemal Paşa ‘da Koşuboğazı köyü mezarlığında …. [maplist locationstoshow=”15223″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]