Seyyid Nasır (k.s.)

tarafından
784
Seyyid Nasır (k.s.)

Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Seyyid Nasır caddesi üzerindeki türbesindedir.

Seyyid Nasır veya Seyyid Nasiruddin Buhari namı ile anılan bu zatın ismi Hüsrev dir. Baldırzade’nin rivayetine göre Abdal Murad Hazretleri ile Güldeste’nin ve Sefine-i Evliya ‘nın rivayetine göre Emir Sultan Hazretleri ile Kepecioğlu’na göre ise Emir Sultan ve Seyyid Usul ile beraber İslamiyeti yaymak ve hizmet etmek için Buhara ‘dan Bursa ‘ya gelen ilk mücahidlerdendir.

Pınarbaşı’nda İvaz Paşa ‘ nın üst taraflarında kendi adıyla anılan mahallede ve hal-i hazırdaki Seyyid Nasır Caddesi üzerinde sol taraftaki türbeye defnedilmiştir . Meşhed-i mukaddesleri her devirde ziyaretgah olmuştur.

Emir Sultan (k.s.) Hazretleri ile aynı asırda yaşamış olup, bunlar bazı ayinler törenler vesilesiyle buluşur bir araya gelirler ve aralarında pek çok sırlı hikmetli sözler söylerlerdi.

İlginizi Çekebilir  Hasan Celaleddin Rumi

Saadetname isminde bir eseri vardır. Sultan Murad Han zamanında Buhara’dan gelen hayır sahibi tüccarlardan Şahabeddin Veli adında bir zat orada bir mescid ve bir de zaviye inşa etmiştir. 855/1451 tarihinde Şiilikle itham edilen bu zat şehid edilmiş ve mescid avlusuna defnıedilmiştir . ;( Bu zaviyede Buhara ‘ dan gelen seyyahlar kalır, bir hayli vakit ikamet ederlerdi.

Türbe-i şerifenin hizmeti ve zaviyedarlık vazifesi İsmail Hakkı Dergahı Şeyhlerine verilmiş Yadigar-ı Şemsi’ye göre 150 yıldır onların hizmet bakım ve onarımı altındadır.

Türbe üzeri yerli kiremidi ile örtülüdür. Eskiden burada Bursa’nın en eski servi ağacı bulunuyormuş. sonradan mülk sahibi bir vatandaş tarafından belediyeden izin alınarak kesilmiştir. Halen türbede biri eskimiş yıpranmış, diğeri sağlam iki sancak bulunmaktadır. Bundan anlaşıldığına göre Seyyid Nasır askerdir ve yönetici kademede bulunmaktadır . Ve Bursa’nın fethinde savaşan erenlerden biri olarak bilinmektedir.

İlginizi Çekebilir  Durhasan Dede

Kaynak : Bursa Evliyaları , Hasan Turyan