Timurtaş Baba

tarafından
60
Timurtaş Baba

erzurum  – gürcükapı caddesi Habib Baba Türbesinde

Timurtaş Baba’nın  ölüm yılı belli değildir. Kendisinin büyük velilerden olduğu, kitabesinde, “Sultan-ı Müellifinden ve Kut-bul arifin-gavs-ül vasilin (Gerçeğe, marifete ermiş olan kamillerin başı) Timurtaş Baba Hazretlerinin -Medfun-i Hak-i tırnak oldukları türbe-i şerifleriyle hem civarolan-Ehlullah ve sair şüheda ervah-ı şerifleri için fatiha. M.1844”, yazılı olan ifadelerden anlaşılmaktadır.

Önceden bu türbenin adı Timurtaş Baba Türbesi olup Habib Baba’nın defninden sonra Habib Baba türbesi ismiyle anılmaya başlar. Türbenin üst taraflarına kandil asmak için yapılan halkalardan dolayı günümüzde birçok kimse bu türbeyi Küpeli Baba türbesi olarak da bilmektedir. Türbe eski tarihlerde devlet ricali ve halkla birlikte ziyaret edilen bir makberedir.

İlginizi Çekebilir  Ahmet Efendi - Samsun

Kaynak ; Erzurum Evliyaları , Abdulhalim Durma