Yakub Çelebi

tarafından
19
Yakub Çelebi

Yakub Çelebi , Mehmet Şemseddin Efendinin Yadigar- Şems kitabına göre halk arasında hala meşhur olan Karabaş Tevcidi’nin müellifidir. Bursa da Başçı İbrahim mahallesi, Çardak sokak’ta geniş bir bahçe içinde yer alan Karabaş Dergahı kurucusudur.

Tekkenin, Ya’kub Çelebi‘nin yazmış olduğu Tecvid-i Kara adlı eserinden bu adı aldığı rivayet edilmektedir. Bir başka kayıtta, başlarına siyah sarık saran Halvetiye tarikatına mensup meşayıh tarafından idare edildiği için bu dergah Karabaş-ı Veli ismini almıştır. İlim ve fende ileri derecelere ulaşan Yakub Çelebi, tasavvuf yoluna meylederek, intisab etmiş , bu yolun manevi feyziyle feyzyab olmuş , Bursa’da namına mensub zaviyeyi bina etmiştir. Ancak, Şeyh Ya ‘ kub Çelebi ile ilgili elimizde fazla bilgi yoktur. Onun, dergahın haziresinde yer alan mezar taşındaki bilgilere göre adı Piri Yakub Çelebi ‘ dir. 4 Receb 957 /1550 senesinde Hakk ‘ ın rahmetine kavuşmuş zikredilen zaviyenin haziresine defnedilmiştir.

İlginizi Çekebilir  Molla Fenari (k.s.)

Kamil Kepecioğlu ise Şeyh Yakub Çelebi’nin Veli Şemseddin Mahallesinde yaşadığını , Ya’kub ‘un oğlu olduğunu ve 11. 8. 1550 tarihinde vefat ettiğini ayrıca dört oğlu ve üç kızı bulunduğunu , ölmeden önce 3000 altını bir kervansaray inşasına , 6000 akçeyi bir mescide , 6000 akçeyi Setbaşı Köprüsü ‘ne ve 2000 akçeyi de ayni köprünün tamirine vasiyet ettiğini yazmaktadır. Yerine Halebli Mehmed Efendi şeyh olmuştur. Mukabelesi Çarşamba günleri yapılan tekkenin son şeyhi Mustafa Nazif’tir. Tekkenin faaliyetlerine 1925 ‘de tekkelerin kapatılmasıyla son verilmiştir. 2002-2005 yıllarında Osmangazi Belediyesince yeniden yapılmış olan tekke, Bursa Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğinin programlı çalışmalarından olmak üzere haftalık etkinlikler düzenlenen bir merkez olmuştur. Burada Mevlevi semazenler devamlı gösteri sunmaktadırlar.

İlginizi Çekebilir  Kavsara Mustafa Baba (k.s.)

Kaynak ;Bursa Evliyaları , Hasan Turyan