Üçkuzular Türbesi

tarafından
971
Üçkuzular Türbesi

Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Üftade Tekkesi ile Molla Fenari camii arasında kalan Üçkuzular caminin bahçesinde

Hakkında bir sürü rivayet bulunan Uçkuzular türbesi ; Üçkuzular zaviyesinin kurucuları olan üçkuzular Hicri 825 yılında Buharadan Bursa’ya gelmişlerdir. Seyyid Olan Bu zatlar Şeyh Safiyuddin , Şeyh Muhammed ve Açıkbaş El Şeyh Ali Efendilerdir. Nakşi Tarikatına mensuplardı. Emir Sultan‘ın Yanında bulunduklarından Emir Sultan Bu kişilere kuzularım dermiş. Bu nedenle Üçkuzular diye anılmaya başlanmıştır. Safiyuddin efendi evlenmiş diğerleri bekar olarak vefat etmiştir. Şeyh Safiyuddin’in soyu halen devam etmektedir.

Dergahın haziresi tam anlamıyla bir meşayih haziresidir. Kuruluşundan itibaren Dergahın Şeyhliğini yapan bütün meşayih Caminin haziresinde yatmaktadır. Cami 1950 yılında yıkılmış ve yerine bugünkü camii yapılmıştır. Kimi kaynaklarda adı Üçkuzular kiminde ise Üçkozlar olarak geçmektedir.

İlginizi Çekebilir  Abdal Mehmed - Bursa

Üçkuzular Dergahı Haziresi

Dergahın haziresi tam anlamıyla bir meşayih haziresidir. Kuruluşundan itibaren Dergahın Şeyhliğini yapan bütün meşayih Caminin haziresinde yatmaktadır. Cami 1950 yılında yıkılmış ve yerine bugünkü camii yapılmıştır. Kimi kaynaklarda adı Üçkuzular kiminde ise Üçkozlar olarak geçmektedir.

Hazire’de bulunanlar dergahın Şeyhleri ;
1- Şeyh Mehmed Refi Bin Şeyh Mustafa Efendi (1870) – tekke Şeyhi
2- Şeyh Mehmed Şerefeddin Bin İbrahim efendi (1825) – Tekke Şeyhi
3- Şeyh Abdurrahman Bin Şeyh Refi ( 191.) – Tekke Şeyhi
4- Şeyh Said Bin Şeyh Tahir Efendi (1914) – Tekke Şeyhi
5- Seyyid Abdurrahman Bin Şeyh Mehmed Şerafeddin Efendi (1813)
6- Şeyh Mehmed Safiyuddin Bin Şeyh İbrahim efendi (1815) – Tekke Şeyhi)
7- Şeyh İsmail efendi
8- Şeyh Ata Bin Şerafeddin Efendi (1837 )- tekke şeyhi
9- Şeyh Mustafa Efendi Bin Abdurrahman ( 1814) – Tekke Şeyhi
10 – Şeyh Seyyid Hafız Murad Bin Şeyh Mehmed Refi (1875) – Tekke Şeyhi
11- Şeyh İbrahim efendi Bin Şeyh Mehmed Efendi (1799)

İlginizi Çekebilir  Ladikli Hacı Ahmet Ağa

Kaynak ;
İstanbul ve Anadolu evliyaları , Pamuk Yayınları
Hasan Basri Öcalan – Bedri Mermutlu , Bursa Hazireleri , Bursa Kültür A.Ş. yayınları