Esiri Mehmet Efendi ( Esir Dede )

tarafından
4
Esiri Mehmet Efendi ( Esir Dede )

Bursa – Bursa kapalı çarşının yakınında

İpek Han’ın batısında yer almaktadır. Aslen İbradılı olan Mehmed Efendi müderrislik, fetva emini ve 1644 yılında Mekke’de kadılık yapmıştır. Gemiyle Dârüssaade
Ağası Sümbül Ağa ile birlikte Mısır’a doğru yola çıkan Mehmed Efendi Rodos yakınlarında karşılaştıkları Malta gemilerinin saldırısı sonrası yanındakiler ile birlikte esir edilmiştir. Bu olay sonrası Fidye karşılığı kutulan Mehmed Efendi ‘Esiri’ olarak anılmıştır.

1651’de Edirne kadısı ve ardından İstanbul Kadılığı, Kazaskerlik ve nihayetinde Şeyhülislamlık görevlerine getirilmiştir. 1661 yılında yaşanılan bir olaydan ötürü azledilerek Bursa’ya sürgün edilmiştir. Bursa’da geçirdiği 20 yıllık ömürde birçok hayır çalışmalarında bulunmuştur. 16 Mart 1681 yılında vefat eden Mehmed Efendi vefatından üç yıl önce Sağrıcı Sungur / Hoca Sungur Mescidi yanındaki türbesine defnedilmiştir. İki adet Fıkıh eseri vardır.

İlginizi Çekebilir  Pir Ahmed Edirnevi (k.s.)

Kaynak ;Bursa’nın Manevi Değerleri Gezi Rehberi , Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları