İSTANBUL EVLİYALARI

0

Süt Baba Ve Dede Sultan

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Türbesi ‘nin yanındaki Otobüs durağının hemen arkasında ……

0

Beşiktaşlı Yahya Efendi (k.s.)

İstanbul- Beşiktaş’da Yahya Efendi Dergahında İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendinin oğludur.…

0

Kırklar Sultan

İstanbul – Beykoz’da ; Temden gidenler için tavsiyemiz; Fatih sultan Mehmet köprüsünden sonra ilk çıkış olan kavacık sapğından çıkmak ve…

1

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi (k.s.)

İstanbul – Süleymaniye camii haziresinde, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın türbesinin hemen arkasındaki hazirede Mustafa Feyzi Efendi (ks.), 1267/1851 senesinde Tekirdağ’ın…

0

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

İstanbul Eyüp’de ; Piyerloti’ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat…

0

Mehmet Emin Tokadi (k.s.)

Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin türbesi ; İstanbul -Unkapanında Zeyrek Yokuşunda dır. ” Benim vefatımdan sonra kabrime gelip bir fatiha okuyanın…

0

İdris Muhtefi (k.s.)

İstanbul – Kasımpaşa’da Kulaksız Kabristanında. Tersane tarafındanki kapıdan girdikten sonra Kuzeye doğru 300 metre solda. (google.map haritasındaki işaret tam olarak…

0

Süt Baba Ve Dede Sultan

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Türbesi ‘nin yanındaki Otobüs durağının hemen arkasında ……

Celvetilik Selami Ali Efendi 3
0

İstanbul – Üsküdar – Kısıklı’da Büyük Çamlıca caddesinden İBB tesislerine çıkarken solda yer alan Selami…

Genel IMG_3751
0

İstanbul -Üsküdar’da Emniyet sokak üzerinde …..

Genel Muhammed Tevfik Bosnevi
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde …….

Genel Nalçacı Halil camii 6
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde ……

Genel Nalçacı Halil camii 3
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde ……

Genel İvaz Fakih
0

İstanbul – Çamlıca tepesindeki İBB tesislerinde , Lokantanın hemen arkasında …..

Genel Balaban Baba
0

İstanbul -Üsküdar’da doğancılar caddesi ile eski Keresteciler sokağı kesişiminde yer alan Balaban Baba Tekkesi bahçesinde…

Celvetilik Fenai Ali Efendi
0

Fenai Ali Efendi Türbesi ; İstanbul – Üsküdar’da Valide-i Atik mahallesindeki Fenai Ali Efendi camii…

Celvetilik Şeyh Mustafa Devati 2
0

Şeyh Mustafa Devati Efendi’nin türbesi ; İstanbul – Üsküdar’da Selman-ı Pak caddesinde yer alan Şeyh…

Genel
0

adres Makâm-ı evliyâdır, menbâ-ı feyz-i fütûhîdir, Edeple dâhil ol sofî, bu dergâh-ı Nasûhî’dir. Halvetiyye –…

Fatih 1982331_217784355096741_663030567_n
0

Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin türbesi ; İstanbul -Unkapanında Zeyrek Yokuşunda dır. ” Benim vefatımdan sonra…

Genel Merkez Efendi
0

İstanbul – Zeytinburnu Merkez Efendi camii yanında Osmanlılar zamanında İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Mûsâ…

Fatih Osman Kemali Efendi
0

İstanbul – Edirnekapı ‘da Mısır Tarlası kabristanında. (Kabristan’daki yerini harita da görebilirsiniz.) Erzurum’un Pasinler ilçesine…

Fatih Hacı Osman Efendi Melami 2
0

İstanbul – Edirnekapı’da Mısır Tarlası kabristanın hemen arkasında yer alan Necati Bey kabristanında.Şeyhülislam Paşmakçızade Seyyid…

Fatih Seyyid Haşim Efendi
0

İstanbul – Edirne kapı Mısır tarlası kabristanında.  Abdurrahman Sami Niyazi Efendi’nin yakınındadır.(google.map haritasındaki nokta kabristandakini…

Fatih Abdurrahman Sami Niyazi 6
0

İstanbul – Edirnekapı’da Mısır Tarlası Kabristanında ( Kabristan içerisindeki yerini google.map haritasında görebilirsiniz.) Anadolu’da yetişen…

Genel İsmail Maşuki
0

İstanbul – Bebek’te Kayalar mescidinde. Bayrami – Melami Yolunun Kutuplarından Pir Ali Aksarayi hazretlerinin oğludur.…

Fatih Helvai Yakub Baba 1
0

İstanbul – Veznecilerde ; İstanbul Üniversitesi Merkez kampüsün bir alt sokağında yer alan Bozdağan caddesi…

Fatih Laleli Baba
0

İstanbul – Fatih’de Fatih evlendirme dairesinin yanındaki Kemal paşa camii haziresinde ……

Fatih Evrenos Dede1
0

İstanbul – Fatih’de Atik Ali Paşa camiinin hemen arkasında yer alan Hasan Fehim Paşa caddesi…

Eyüp Necip Fazıl Kısakürek
0

İstanbul – Eyüp Kabristanında . Piyerlotiye çıkan İdris köşkü yolunda Kaşgari dergahına gelmeden solda .…

Fatih Ahıskalı Ali Haydar Efendi4
0

İstanbul – Fatih – Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde İstanbul-Fâtih-Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhının postnişini. Nakşibendî tarikatının Hâlidî…

Fatih Hacı Hasip Yardımcı
0

Kabr-i Şerifi Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğindedir.Şehitliğin kapısından girince 200 m dosdoğru yürüyoruz sol tarafta tabelada ismini…

Eyüp Şeyh Kasım Küfrevi
0

İstanbul – Eyüp Sultan kabristanında. Piyerlotiye çıkan yokuşta Kaşgari dergahına gelmeden sağ tarafta yola yakındır.…

Eyüp Şeyh Abdullah Saburi Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında . Babası Şeyh Abdulbaki Efendi’nin yanında…

Eyüp Şeyh Abdulbaki Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında. Oğlu Şeyh Abdullah Sabuni Efendi’nin yanında.…

Eyüp Saka Baba
0

İstanbul – Eyüp’de Yusuf efendi Çiftliği sokak ile Çövenci sokağın kesiştiği yerde. ……..

Eyüp Ferah Baba
0

İstanbul – Eyüp’de Abdurrahman Şeref Bey caddesinde ……