keyboard_arrow_down Aansayfa Kategori

Emir Ahmed Buhari

Emir Ahmed Buhari

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih Hayatı Buharada tahminen 1443 yılında doğan Emir Ahmed Buhari hazretleri, Peygamber Efendimizin soyandan gelmesi sebebiyle Emir ve Seyyid sıfatlarıyla anıldığı gibi Buharalı oluşu nedeniyle Buhari nisbesiyle de...

Şeyh Abdulmecit Sivasi

Şeyh Abdulmecit Sivasi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp – Nişanca’daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri, keşif ve kerameti zahir evliyadandır. Künyeleri «Ebu’l Hayr», lakabları ise ”Mecduddi” olup ”Sivasi Efendi” adıyla...

Taptuk Emre

Taptuk Emre

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Nallıhan – Emrem Sultan köyü. Anadolu’nun manevi mimarlarından ve Yunus Emre’nin şeyhidir. Türbesi, Nallıhan ilçesine bağlı  Ermemsultan Köyündedir. Hayatı ve kimliği hakkında tarihi kaynaklarda bilgi olmayıp, menkıbevi şahsiyeti...

Hüsameddin Bursevi (k.s.)

Hüsameddin Bursevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Yıldırım’daki Hüsameddin Tekke camiinde. Hüsameddin Bursevi, Hacı Halil efendi’nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese ilmini tamaladıktan sonra Ahizade Abdülhalim Efendi’ye intisap ederek bazı medreselerde müderrislik yaptı. Daha sonra...

Geyikli Baba (k.s.)

Geyikli Baba (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa’nın Gürsu İlçesi Babasultan Köyünde Bursa’nın fethine katılan, Orhan Gâzî devri Osmanlı evliyâsından. İran’da Hoy şehrinde doğdu. Şeyh Ebü’l-Vefâ’nın yolundan feyz aldı. Baba İlyâs Horasânî’den ilim öğrendi. Keşiş dağı ormanlarındaki...