keyboard_arrow_down Aansayfa Kategori

Hace Muhammed İmkenegi (k.s.)

Hace Muhammed İmkenegi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Kitab şehri , Sarıasya bölgesinde Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden; doğru yolu göstererek, saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmibirincisidir. 918 (m....

Hace Derviş Muhammed (k.s.)

Hace Derviş Muhammed (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Kitab şehrinde , Sarıasya kasabasında Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmincisidir. Doğum târihi...

Hace Arif Rivegeri (k.s.)

Hace Arif Rivegeri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Buhara’da Sofirkan bölgesinde Peygamber efendimizden sonra insanlara doğru yolu gösteren âlimler silsilesinin onuncusu. Buhârâ’ya 30 km uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyâya geldi. Doğum târihi 1067 (H.560) olarak rivâyet...

Şeyh Muhammed Tomani (k.s.)

Şeyh Muhammed Tomani (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo’ya 7km uzaklıktaki İkizbağlar (Tom) köyünde.. İlçeye yedi km. mesafede bulunan İkizbağlar (Tom) köyü girişinde Şeyh Muhammed Tomani Hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Sandukası üzerindeki kitabenin sekiz yüz yıllık olduğu...

Şeyh Muhammed El Hazin (k.s.)

Şeyh Muhammed El Hazin (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo – Dereyamaç köyünde , köy camiinin hemen arkasında Önceleri merkeze bağlı bir köy konumundayken ilçe olması üzerine Tillo’ya bağlanan Fersaf köyünde dünyaya gelen Muhammed El Fersafi (1816-1891)’nin...