Şeyh İzzettin

Kazancı Baba

Gazi Gündüzalp

Alışoğlu Türbesi

Ahi Şerafeddin

Abdulhakim Arvasi (k.s.)

Hacı Bayram Veli

Taceddin Veli (k.s.)

Bünyamin Ayaşi (k.s.)