keyboard_arrow_down Buhara Evliyaları

Şeyh Abdürrezzak

Şeyh Abdürrezzak

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Hasan Attar’ın ulu sufilerinden ve halifelerindendir.  Anlatıldığına göre rabıtaya çok önem verirdi. Bir gün Seyyid Kasım-ı Tebrîzî’yi ziyarete gitti. Seyyid hazretleri rabıta metodunu övdükten sonra ona, “Gerçekten sizin bu...

Emir Hüsameddin Buhari

Emir Hüsameddin Buhari

Bu yazı sabitlenmiştir.

Seyyid Emir Külal hazretlerinin oğlu Emir Hamza’nın ilk halifesidir. Buharanın büyük alimlerinden Mevlana Hamidüddin Şaşi’nin oğludur. Hamidüddin Şaşi, Hace Şah-ı Nakşibend ile aynı dönemde yaşamış ve ona karşı son derece bağlı...

Emir Hamza

Emir Hamza

Bu yazı sabitlenmiştir.

Seyyid Emir Külal hazretlerinin ikinci oğludur. Emîr Külal hazretleri bu oğluna babasi Emir Hamza’nın adını koydu. Bundan dolayı kesinlikle bu oğlunu adıyla çağırmaz daima peder diye çağırırdı.  Emir Hamza’nın birçok keramet...

Hace İbrahim

Hace İbrahim

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Ali Ramiteni hazretleri’nin küçük oğludur. Anlatıldığına göre, Azizan hazretleri, vefatı yaklaşınca irşad görevini yapmasi için Hace İbrahim’e ruhsat vermiş. Bağlılarından bazısının hatırlarına, “Hace Hurd ( Ali Ramiteni hazretleri’nin büyük...

Hace Garib

Hace Garib

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Evliya-ı Kebir’in oğlu ve dördüncü halifesidir. Hace Sükümani’den sonra irşad işine başlayıp halkı Hakk-a davetle meşgul olmuştur.  Şeyhü’l-ulema Seyfeddin el-Baharzî ve Şeyh Necmeddin-i Kübra ile muasır ve arkadaştır. Buhara’ya...

Kemal Şeyh

Kemal Şeyh

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mevdud Şeyh’in müridlerinin büyüklerindendir. Şaş vilayetinde oturdu. Hace Ubeydullah Buyurdu ki ; ” Kemal Şeyh Mevdud Şeyh’in müridi ve Hadim Şeyh’in tarikat kardeşi idi. Horasan’dan dönüp Taşkent’te ikamet ettiğimiz zaman...

Hace Evliya-ı Kebir (k.s.)

Hace Evliya-ı Kebir (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Evliya’nın mübarek kabri Buhara’da Hakiriz Hisar’ın ayar burcu yanındadır. Hace Abdülhalik’ın ikinci halifesidir. Aslen Buharalı’dır. Anlatıldığına göre, ilk zamanlar Buhara’da bir alimin yanında ilim tahsiliyle meşgul imiş. Bir gün, tesadüfen...

Hace Ahmed Sıddık

Hace Ahmed Sıddık

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hace Ahmed’in mübarek kabri Buhara’ya 3 fersah uzaklıkta bufunan Muğyan köyündedir. Hace Abdülhalik-ı Gucdüvanî’nin dört halifesinden ilkidir. Buhara asıllıdır. Hz. Hace’nin vefatından sonra yerlerine geçmiştir. Tüm müridler kendisine biat etmişlerdir....

Hace İshak

Hace İshak

Bu yazı sabitlenmiştir.

İsmail Ata’nın oğludur. Huzura ermişti. Güzel halleri vardı. Seyram ile Taşkent arasındaki İsbican kasabasında ikamet ederdi.  Hace Bahaeddin Nakşibend’in süfîlerinden Şeyh Abdullah Hucendî şöyle anlatırmış:  “Hace Bahaeddin hazretlerinin şerefli sohbetlerine...

İsmail Ata

İsmail Ata

Bu yazı sabitlenmiştir.

Seyyid Ata’nın halifelerinin büyüklerindendir.  Hace Ubeydullah Taşkendî hazretleri anlattı:  “İsmail Ata yolun başında iken halk kendisine sataşır, hakkında ileri geri konuşurlarmış. O ise onlara hiç aldırış etmez ve, ‘Ben bunları...