Hace İbrahim

tarafından
442
Hace İbrahim

Hace Ali Ramiteni hazretleri’nin küçük oğludur. Anlatıldığına göre, Azizan hazretleri, vefatı yaklaşınca irşad görevini yapmasi için Hace İbrahim’e ruhsat vermiş. Bağlılarından bazısının hatırlarına, “Hace Hurd ( Ali Ramiteni hazretleri’nin büyük oğlu) zahir ve batın ilmini kendinde toplamışken irşad makamına Hace İbrahim’in getirilmesinin hikmeti acaba nedir?” şeklinde bazı düşünceler takılmış. Azîzan hazretleri bunların hatırlarına vakıf olup, “Hace Hurd bizden sonra çok kalmayıp peşimizden gelse gerektir!” demiş. 

Hace Azîzan 28 Zilkade 715’te (23 Şubat 1316) Perşembe günü iki namaz arasında vefat etmiştir. Bazı kayıtlarda 721’de (1321) vefat ettiği bildirilmektedir. Allah (c.c) en iyisini bilir.  Hace Hurd ise 17 Zilhicce 715’te (13 Mart 1316) Perşembe günü kuşluk vaktınde vefat etmiştir. Hace Azizan’la Hace Hurd’un vefatları arasinda on dokuz gün vardır. 

İlginizi Çekebilir  Hace Abdulhalık Goncdüvani (k.s.)

Hace İbrahim’in vefatı 793 (1391) senesinde vaki olmuştur. Hace Azîzan’ın vefatlarına şöyle tarih düşmüşler: 

Yedi yüz on beşinde tarîh-i hicret, Mah-ı zilkade ahirinde dila.

Ol Cüneyd-i zaman u Şibli-i vakt,  Eyledi azm bar-gah-ı beka. 

Hace Azîzan’ın Hace İbrahim’in dışında dört halifesi daha vardır. 

1- Hace Muhammed Külahdüz 2- Hace Muhammed Hallac-ı Belhi 3- Hace Muhammed Baverdi 4- Hace Muhammed Baba Semmasi

Kaynaklar ; Reşahat , Mevlana Ali B. Hüseyin Es-Safi , Semerkand yayınları