keyboard_arrow_down Aansayfa Kategori

Zemzem’il Hassa (k.s.)

Zemzem’il Hassa (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo’da Gavsul Memduh hazretlerinin türbesinin içerisinde              1765 de Siirt’te dünyaya gelir. Babasının ismi Şeyh Mustafa Fani’dir. Gavs-ül-Memduh Hazretlerinin hanımıdır. Annesi Aişe Hatun...

Gavs-ül Memduh (k.s)

Gavs-ül Memduh (k.s)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Siirt – Tillo’da İsmail Fakirullah hazretlerinin Türbesinin hemen yakınında Osmanlılar zamanında Anadolu’da yaşayan evliyânın büyüklerinden. Asıl ismi Mahmûd bin Abdürrahmân olup, 1174 (m. 1760) senesinde Tillo’da doğdu, İsmâil Fakîrullah hazretlerinin torunlarından...

Hoca Ahmed Yesevi

Hoca Ahmed Yesevi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kazakistan – Yesi şehrinde Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevî’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar...

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (k.s.)

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih – Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde İstanbul-Fâtih-Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhının postnişini. Nakşibendî tarikatının Hâlidî kolundan gelen silsilenin son halkalarından bir halkadır. İsmi, Ali Haydar olup, babası Molla Şerif Efendidir....

Hacı Hasip Yardımcı (k.s.)

Hacı Hasip Yardımcı (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kabr-i Şerifi Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğindedir.Şehitliğin kapısından girince 200 m dosdoğru yürüyoruz sol tarafta tabelada ismini göreceğiz. Abdulaziz Bekkine hazretlerinin hemen yanında Abdullah Hasib (Yardımcı) Efendi, 1280/1863 senesinde Serez’de doğmuştur. Babası...

Köpekçi Hasan Efendi (k.s.)

Köpekçi Hasan Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp’de Edirnekapı Kabristanında. Fethi Çelebi caddesinin hemen arkasındaki bölümde Bundan yüz sene evvel İstanbul’da yaşayan ve Fatih Cami-i şerifinin Karadeniz kapısında yatıp kalkan Köpekçi Hasan Baba İstanbul’un tanınmış...