Cumartesi, Eylül 16, 2023

Şeyh Bedreddin Simavi

0
Ankara - Şeyh Bedreddin Simavi, Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi olarak 740/ 1339 ile 770/ 1368 arasında...

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

0
istanbul - fatih - ismet efendi mescidi Hüseyin Kudsi Efendi, Edirne'de Şehabeddin Paşa Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Karinabadlı Sinan Ağa'nın mahdumudur. İlk zamanlar Bat Pazarı'nda bir...

Abdullah Develioğlu

0
  1308 Rumi ve 1309 Hicri yılında (1891) Develi'nin Cami-i Kebir Mahallesi 'nde doğmuştur. Babası ulemadan Develi Müftüsü Hacı Mahmud Efendi, annesi ise yine ulema...

Zuhurat Baba

0
istanbul - bakırköy - zuhurat baba İstanbul fethine katılan mutlu şehidlerden ve yüce velilerdendir. Bakırköy'de büyük bir mahalle ve bir cadde adı ile anılır. Beşiktaş'ta...

Yıldız Dede

0
istanbul - fatih şeyhül islam hayri efendi cad Kadiri tarikatının kurucusunun sohbetleriyle kemâle gelen Abdurrahman, Anadolu'nun fethiyle birlikte Afyonkarahisar'ın Başmakçı kazâsına yerleşir. Horasan Erenlerinden olan...

Yetmiş Kuruş Dede

0
Kabri, Unkapanı Zeyrek'dedir. Bu zat, Bu din eyaletinde Şemturna adlı kalenin ağası bulunduğu sırada. Eğri Fatihi Mehmed Han ile savaşa iştirak etmiş ve o sırada...

Yavuz Er Sinan Türbesi

0
istanbul - fatih - yavuz selim - yavuz er sinan camii Fatih Sultan. Mehmed Hazretlerinin Mîr-i Alem yani Alay komutanlarındandır. Unkapanında Ragıp Gümüşpala Caddesi uzerindeki...

Ya Vedud Hazretleri

0
istanbul -eyüp - ayvansaray da İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü'l-Vedüd'dur. Ya Vedüd - Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim...

Uyku Dede

0
İstanbul - Fatih -sünbül efendi ağaçkakan sokak. Türbeleri Kocamustafapaşa, Ağaçkakan Sokaktadır. Akşam-sabah önünden geçenler birer fatiha okuyorlar. Uyku Dede, çok uyumuş demek değildir. O, bizlere...

Ulubatlı Alemdar Hasan Baba

0
İstanbul - Fatih - Kırma Tulumba sokak İstanbul kuşatmasında katılan mutlu komutanlardan biridir.