Perşembe, Mart 30, 2023

Abdullah Develioğlu

0
  1308 Rumi ve 1309 Hicri yılında (1891) Develi'nin Cami-i Kebir Mahallesi 'nde doğmuştur. Babası ulemadan Develi Müftüsü Hacı Mahmud Efendi, annesi ise yine ulema...

Zuhurat Baba

0
istanbul - bakırköy - zuhurat baba İstanbul fethine katılan mutlu şehidlerden ve yüce velilerdendir. Bakırköy'de büyük bir mahalle ve bir cadde adı ile anılır. Beşiktaş'ta...

Yıldız Dede

0
istanbul - fatih şeyhül islam hayri efendi cad Kadiri tarikatının kurucusunun sohbetleriyle kemâle gelen Abdurrahman, Anadolu'nun fethiyle birlikte Afyonkarahisar'ın Başmakçı kazâsına yerleşir. Horasan Erenlerinden olan...

Yetmiş Kuruş Dede

0
Kabri, Unkapanı Zeyrek'dedir. Bu zat, Bu din eyaletinde Şemturna adlı kalenin ağası bulunduğu sırada. Eğri Fatihi Mehmed Han ile savaşa iştirak etmiş ve o sırada...

Yavuz Er Sinan Türbesi

0
istanbul - fatih - yavuz selim - yavuz er sinan camii Fatih Sultan. Mehmed Hazretlerinin Mîr-i Alem yani Alay komutanlarındandır. Unkapanında Ragıp Gümüşpala Caddesi uzerindeki...

Ya Vedud Hazretleri

0
istanbul -eyüp - ayvansaray da İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü'l-Vedüd'dur. Ya Vedüd - Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim...

Uyku Dede

0
İstanbul - Fatih -sünbül efendi ağaçkakan sokak. Türbeleri Kocamustafapaşa, Ağaçkakan Sokaktadır. Akşam-sabah önünden geçenler birer fatiha okuyorlar. Uyku Dede, çok uyumuş demek değildir. O, bizlere...

Ulubatlı Alemdar Hasan Baba

0
İstanbul - Fatih - Kırma Tulumba sokak İstanbul kuşatmasında katılan mutlu komutanlardan biridir.

Üç gözlü Mehmed Dede

0
İstanbul - Kocamustafapaşa - Hacı Kadın Sokak'ta Fatih Sultan Mehmed Hazretleri ile İstanbul fethine katılmış mutlu askerlerimizdendir. İstanbul kuşatmasında olup bitenlerden Cennet mekan Fatih Sultan...

Tuz Baba

0
istanbul - beşiktaş tuz baba camii Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Tuzcu Başısıdır. Büyük veillerden olup Tuz Baba diye şöhret bulmuştur. Beşiktaş, Uzunca Ova Caddesi, Tuz Baba...