Menü

keyboard_arrow_down İSTANBUL EVLİYALARI

Şeyh Bedreddin Simavi

Şeyh Bedreddin Simavi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Şeyh Bedreddin Simavi, Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi olarak 740/ 1339 ile 770/ 1368 arasında değişen tarihler gösterilmektedir. Babası Selçuklu Sultanı...

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – ismet efendi mescidi Hüseyin Kudsi Efendi, Edirne’de Şehabeddin Paşa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Karinabadlı Sinan Ağa’nın mahdumudur. İlk zamanlar Bat Pazarı’nda bir dükkan açmış, ticaretle uğraşmıştır. Bu...

Abdullah Develioğlu

Abdullah Develioğlu

Bu yazı sabitlenmiştir.

  1308 Rumi ve 1309 Hicri yılında (1891) Develi’nin Cami-i Kebir Mahallesi ‘nde doğmuştur. Babası ulemadan Develi Müftüsü Hacı Mahmud Efendi, annesi ise yine ulema kızı Ayşe hanımdır. İlk tahsilini...

Zuhurat Baba

Zuhurat Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – bakırköy – zuhurat baba İstanbul fethine katılan mutlu şehidlerden ve yüce velilerdendir. Bakırköy’de büyük bir mahalle ve bir cadde adı ile anılır. Beşiktaş’ta Tuz Baba ordunun tuz ihtiyacını,...

Yıldız Dede

Yıldız Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih şeyhül islam hayri efendi cad Kadiri tarikatının kurucusunun sohbetleriyle kemâle gelen Abdurrahman, Anadolu’nun fethiyle birlikte Afyonkarahisar’ın Başmakçı kazâsına yerleşir. Horasan Erenlerinden olan Abdurrahman ve eşi Sultan Hatun...

Yetmiş Kuruş Dede

Yetmiş Kuruş Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kabri, Unkapanı Zeyrek’dedir. Bu zat, Bu din eyaletinde Şemturna adlı kalenin ağası bulunduğu sırada. Eğri Fatihi Mehmed Han ile savaşa iştirak etmiş ve o sırada gayb ricali – görünmeyen askerler...

Yavuz Er Sinan Türbesi

Yavuz Er Sinan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – yavuz selim – yavuz er sinan camii Fatih Sultan. Mehmed Hazretlerinin Mîr-i Alem yani Alay komutanlarındandır. Unkapanında Ragıp Gümüşpala Caddesi uzerindeki Sağrıcılar Camiini yaptırmıştır. Kabri caminin...

Ya Vedud Hazretleri

Ya Vedud Hazretleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul -eyüp – ayvansaray da İstanbul fethine katılmış, Buhara erenlerinden Yesevi olup adı Abdü’l-Vedüd’dur. Ya Vedüd – Ya Vedüd diye zikrettiği için bu mübarek isim kendilerine lakab olmuş, ismi Ya...

Uyku Dede

Uyku Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih -sünbül efendi ağaçkakan sokak. Türbeleri Kocamustafapaşa, Ağaçkakan Sokaktadır. Akşam-sabah önünden geçenler birer fatiha okuyorlar. Uyku Dede, çok uyumuş demek değildir. O, bizlere hal diliyle tevhid dersi veriyor...