keyboard_arrow_down Kayseri Evliyaları

Talas Türbeleri

Talas Türbeleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dede Mezarı Merkez Koçcağız köyü yakınlarında yüksekçe bir tepede, ardıç ağaçlarının arasında, kime ait olduğu belli olmayan, ancak Dede Mezarı olarak bilinen bir yatır mevcuttur. Burada yatanın Karakaya, Amarat ve...

Hacı Torun Efendi

Hacı Torun Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – hunat hatun camii Kayseri hanedanından Çukurluzade Ahmed Ağanın oğlu olan Hacı Torun Efendi ‘nin asıl adı Muhammed (Mehmed) Salih olup 1214/1799 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. Baba ve dedeleri, Sivas...

Develili Celal Baba

Develili Celal Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

  kayseri – develi – Ulu cami avlusu Celal Baba, Develi, Tufanbeyli, Kadirli, Kozan yörelerinde menkıbeleşmiş hikayeleri anlatılan ve veli olduğu kabul edilen ” Meczup Velilerden” mukaddes bir zattır. Celal...

Şeyh Seyyid Ahmet Kumari Türbesi

Şeyh Seyyid Ahmet Kumari Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – incesu – Kızılören köyü ile Omuzu güçlü zaviyesi arasında Moğol katliamından kaçarak 13. asır ortalarına doğru Kızılören Kasabası havalisine yerleşen es-Seyyid Muhammed el-Kadirî hazretlerinin kabilesine mensup olan Şeyh...

Hacı Zühdü Efendi ( Sayram )

Hacı Zühdü Efendi ( Sayram )

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – merkez -seyyit burhanettin mezarlığı  Alim, müderris, vaiz (Kayseri, 1860 – Kayseri, 1945). Deliklitaş Mahallesi’nde doğdu. “Lülecizade”lerden olup baba adı Hüseyin, anne adı Emine’dir. Mahalle mektebinde okuduktan sonra medrese...

Gözübüyükzade İbrahim Efendi

Gözübüyükzade İbrahim Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri  – incesu – hacı  kılıç mezarlığında Alim ve müderris (Kayseri, Ocak, 1747-Kayseri, ıs Ocak 1838). Hacı Kılıç Mahallesi’nde doğdu. Babası o dönemin bilginlerinden olan Müid Efendizade Mehmet Behçet Efendi’dir....

Bostancı Baba ( Bahaeddin Çelebi )

Bostancı Baba ( Bahaeddin Çelebi )

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – incesu Kayseri’de türbesi bulunan velilerdendir. Hayatı hakkında hiçbir tarihi malumat bulunmamaktadır. Mezarı ve şimdi yıkıl­mış bulunan zaviyesi Kayseri merkez Küllü (Küllüce) Köyü’nde, Kızılırmak kenarındadır. Yakın zamanlarda yenilenmiş bulunan...

Necmeddin İmad

Necmeddin İmad

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Necmeddin İmad hazretlerinin Doğum tarihi bilinmemektedir. 1224 tarihinde vefat etmiş ve Serçeönü Mahallesindeki türbesine defnedilmiştir. Necmeddin İmad hazretleri, Halvetiyye tarikatının önemli şeyhlerindendir. Kendisi Kayseride yaşamış ve burada vefat...

Şeyh Taceddin Türbesi

Şeyh Taceddin Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – merkez – Şeyh Taceddin veli türbesi Şeyh Taceddin Türbesi , Osmanlı döneminde (1513) yapılan eserin yakın zamanda aslına uygun olarak onarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Türbe, kare planlı, üzeri kubbe...

Yalnız Sultan Türbesi

Yalnız Sultan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – yeşilhisar – keşlik köyü Yeşilhisar’ın 7 km.kuzeyinde Keşlik köyünün kuzeybatısındaki mağaralar arasında, dikdörtgen şeklinde, üstü kemerle örtülü bir binanın içinde üç mezardan ibaret bir türbedir. Tarihi hakkında kesin...