Menü

keyboard_arrow_down Kayseri Evliyaları

Torun Hasandede Türbesi

Torun Hasandede Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – hacılar – hasan dede caddesi Torun Hasandede türbesi Beğendik bağları ve Hasandağı mevkiine ayrılan kavşakta bulunmaktadır. Bu ismin nereden geldiği ve burada yatan zatın kim olduğu hakkında fazla...

Karaşeyh Türbesi

Karaşeyh Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – felahiye – karaşeyh köyü  Karaşeyh köyü camisinin bahçesinde yatmakta olan Kara Şeyh‘in Karakaya’daki Seyyid Halil’in, Gani Şeyh tarafındaki Gani Şeyh’in kardeşi olduğu söylenmektedir. Halk arsında Kara Şeyh’in manevi...

Epçe Sultan Türbesi

Epçe Sultan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – develi – epçe köyü Develi’nin 15 km. güneydoğusunda yer alan Ebce köyünde türbe ve mescidi ile bir bütün teşkil eden yapının köyün kurucusu olan Ebce Sultan’a ait olduğu...

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi Türbesi

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – develi – havadan Selçuklular zamanında yapılmış olan tekke, mescit, türbe ve çeşmeden meydana gelmiş olan Havadan külliyesi hakkında şimdiye kadar yeterli bir çalışma yapılmamıştır. Burada yatan zatın Ali...

Şeyh Ümmi Türbesi

Şeyh Ümmi Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – develi – abidler kabristanı Şeyh Ümmi Türbesi ; Develi de Abidler kabristanındadır.  Mezarlığın kuzey kısmında yer alan türbe dört duvarla çevrili olup üzeri açıktır. Halkın uğradığı önemli ziyaret...

Hızır İlyas Türbesi – Kayseri

Hızır İlyas Türbesi – Kayseri

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – develi  Develi’nin yaklaşık 4 km güneyindeki yukarı Develi’ye hâkim bir tepenin üzerinde yer alan türbe, Şevval ayının on beşi çarşamba günü vefat eden harzemli Mahmut oğlu Seyyid İmadettin...

Seydi Şerif Türbesi

Seydi Şerif Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kayseri – Develi – Tekke sokakta Kitabesjnden 1276 yılında Seydi Şerif adına yapıldığı anlaşılan türbe bir Selçuklu yapısıdır. Seydi Şerif  Horasan erenlerindendir. Kuzey cephedeki basık kemerli geniş bir kapıdan girilen...

Devali Türbesi

Devali Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – develi – develi kalesi yanında Dev Ali türbesi kesme taşlarla inşa edilmiş olup, sekiz köşeli bir kaideye sahip ve üstündeki külahı da aynı şekilde sekiz satıhlı bir ehram...

Koyun Abdal Türbesi

Koyun Abdal Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – bünyan – Koyun abdal köyü Bünyanın 20 km. kuzey-doğusunda bulunan Koyunabdal köyündeki bu türbe, yaklaşık 400 yıl önce yaşadığı belirtilen ve köyün kurucusu olarak bilinen Koyunabdal isimli birine...

Musa Şeyh Türbesi

Musa Şeyh Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kayseri – Bünyan – Musa şeyh köyü Bünyan’ın 6 km. kuzeyinde aynı isimle anılan köyün içinde bulunan türbe dört köşeli olup, sert taşlardan yapılmış, dış yüzeyi harçla sıvalı ve damı...