Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi Türbesi

tarafından
200
Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi Türbesi

kayseri – develi – havadan

Selçuklular zamanında yapılmış olan tekke, mescit, türbe ve çeşmeden meydana gelmiş olan Havadan külliyesi hakkında şimdiye kadar yeterli bir çalışma yapılmamıştır. Burada yatan zatın Ali Ramazanoğlu adında bir şahıs olduğu söylenmekte ise de türbenin Hacı İbrahim Devletlü adında biri tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir. Bu şahsın bir kızı, bir hanımı ve bir de hakkında menkibeler anlatılan çobanı vardır ki, esas kerametin ve veliliğin onda olduğuna inanılmaktadır. Nitekim bununla ilgili aşağıdaki örnekler haller arasındaki bu kanaatin sebebi olarak gözükmektedir.

Hacı İbrahim Devletlü zengin bir zat idi. Kapısında koyun sürüsü ve bu sürüyü otlatan çoban vardı. Ancak çoban sürüyü hep dağda tutuyordu. Çobanın suya indirmeyişi halkın dikkatini çeker ve bu durum Hacı İbrahim Devletlü‘ye bildirilir. Bunun üzerine o da gizlice çobanı takip eder. Sürünün sulanmayış sebebini çobana sorup bu konuda onu sıkıştırdığında çoban “Besmele” çekerek elindeki sopayı toprağa sokar ve hemen oradan su fışkırır. Ancak çoban hemen o anda kaybolup gider. O fışkıran suyun bugün halen akmakta olan su olduğuna inanılmaktadır.

İlginizi Çekebilir  Sultan Habib Nacar Türbesi

Bir diğer rivayete göre ise, Hacı İbrahim Devletlü hacca gider. Bir gün çoban yemek yemek için ağanın evine gelir. Yemek önüne gelince evin hanımı, çobana hitaben, “Ağan da bu yemeği çok severdi” der. Bu esnada çoban, “O halde bu yemekten bir kaba koy da ağama götüreyim ” diye karşılık verir. Kadın böyle bir şeyin imkansız olduğunu, ancak çobanın yemeği sevmiş olabileceği düşüncesiyle böyle bir yola başvurduğunu düşünür, ancak bunu yüzüne vurarak onu utandırmak istemez. Bir kaba o yemekten koyarak çobanın eline verir. Ağa Mekke’de Beytullahı karşısında namaz kılarken çoban oraya ulaşır. Ağa namazını bitirip selam verince bir de ne görsün sağ tarafında kendi çobanı durmuyor mu? Ağa çobana niçin geldiğini sorunca çoban, ”Ablam sana şu yemeği gönderdi, onu getirelim” der ve kaybolur.

İlginizi Çekebilir  Hızır İlyas Türbesi - Kayseri

Ağa hac görevini ifa ettikten sonra dönerken kendisini karşılamaya gelen köylülere, “Beni karşılamayın, çobanı karşılayın” der. Tabii ki bu arada çoban kaybolmuştur.

Eskiden sabah ezanı vakti içinde ışık yandığı rivayet edilen bu türbe, yağmur duası, hastalıklara şifa , çocuk sahibi olmak, beli ağrıyanların oradaki bel taşı denilen yuvarlak taşı bellerine sürerek tedavi olmaları gibi maksatlarla ziyaret edilir. Ayrıca yitiği olanlar, bir dileği bulunanlar Menengiç ağacından bir dal kopararak bununla dilekte bulunurlar.

Havadan Zaviyesi dışında halkın uzun süre mescid olarak kullandığı yapıya bitişik durumda ikinci yapı bulunmaktadır Türbe olarak da anılan bu yapı içinde üç tane mezar vardır. Buradaki mezar taşlarının okunabilir kısımlarında şöyle bir ibare yer almaktadır:
1. Haza Kabir
2. El mağfur Eş-Şehid El-Hac  Mahmud bin Aziz
4. Er-Rufai El Aksarayi
5. İla rahmetillali teala

İlginizi Çekebilir  Şeyh Abdullah Efendi - Sakarya

Kaynak ; Kayseri ve Çevresinde Ziyaret Yerleri , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları