Menü

keyboard_arrow_down Kastamonu Evliyaları

Kastamonulu Hacı Merdan Efendi

Kastamonulu Hacı Merdan Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kastamonu – Devrekani – Hacı Osman camii Kastamonulu Hacı Merdan Efendi’nin babası Şeyh Mehmet Efendi aslen Bolu’dan gelmedir. Nakşibendi tarikatına mensuptur. Bir gün şeyhi Mehmet efendiye çağırır ve der ki:...

Topçuoğlu Türbesi

Topçuoğlu Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kastamonu – merkez – topçuoğlu camii Topçuoğlu Camii’nin kuzeybatı köşesine bitişik ve son cemaat yerinin önün­deki sundurma dahilinde yer alan 9 m2 genişliğinde basit, beton bir binadan iba­rettir. Batı yüzünde...

Molla Said Türbesi

Molla Said Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kastmano – merkez – molla said camii Beyçelebi Mahallesi Satıkahya Sokağı’ndaki Mollasaid Camii‘nin harimi dahilinde ve kıble tarafındadır. Arazi meyilli olduğundan aslında toprak zemi­ninde olmasına rağmen camiin ikinci katı seviyesindedir....

Karabaş-ı Veli Türbesi – Kastamonu

Karabaş-ı Veli Türbesi – Kastamonu

Bu yazı sabitlenmiştir.

kastamonu – aycılar camii yanında Aycılar Mahallesi’nde kain Aycılar (Hacıabdullah) Camii’nin güneydoğu kö­şesinde Karabaş-ı Veli Medfeni olarak bilinen bir türbe vardır. Türbe, etrafı de­mir parmaklıkla çevrilmiş, yerden 90 cm. kadar...

Kalender Dede

Kalender Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Konya Mevlevi Dergahı şeyhi tarafından Kastamonu’ya halife olarak gönde­rilmiş ve Tabaklar Mevkii Doğantepesi eteğinde bulunan Mevlevi Dergahında şeyhlik görevinde bulunmuştur. Halim selim, mütevazı, dünyaya ilgisiz, yeme içme ve giyinme...

Bayraklı Dede – Kastamonu

Bayraklı Dede – Kastamonu

Bu yazı sabitlenmiştir.

kastamonu  – kastamonu kalesi Kale burcunun dibinde ve batı tarafında medfundur. Adı Mağrip­li Yunus Efendi’dir. Yunus Mürebbi diye bilinir. 927/1520 yılında Mağrip’ten Kastamonu’ya geldi. Görünüşte kendi halinde fakir ve miskin...

Ahmet Dede Türbesi – Kastamonu

Ahmet Dede Türbesi – Kastamonu

Bu yazı sabitlenmiştir.

kastamonu – Hansalar Mahallesi Gökdere Caddesi’nin Açıkbaş Sokağı’ndadır. Şehrin doğu tarafında, Kırkçeşme Mahallesi’nin sonunda bulunan ve kendi adıyla anılan umumi mezarlıkta medfundur. Medfeni, üzeri açık ve demir şebe­ke ile çevrilidir....

İbn Neccar Türbesi

İbn Neccar Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kastamonu – merkez – ibn neccar camii İbn-i Neccar Mahallesi Atlambaç mevkiinde ve kalenin hemen dibindeki İbn-i Neccar (Kubbeli) mescidinin doğu bitişiğindedir. Mescidin bahçesini çevreleyen taş duvarın içinde etrafı açık,...

Cemalettin Efendi ve Kargaş Sultan

Cemalettin Efendi ve Kargaş Sultan

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kastamonu – Merkez – Kargaşık sokak. Hisarardı Mahallesi Gümüşlüce Caddesi’nin Kargaşık Sokağı’nda ve yıkılmış olan Cemaleddinağa Camii’nin önündedir. Burada yan yana sıralanmış üç me­zar bulunmaktadır. Kuzeyden güneye doğru birinci mezarın...