Menü

keyboard_arrow_down Eskişehir Evliyaları

Hasan Baba Türbesi – Beylikova

Hasan Baba Türbesi – Beylikova

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – beylikova – imikler köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Türbenin doğu bölümü, kuzey ve güney duvarlarına atılan aynı doğrultudaki...

Aziz Ağa Türbesi

Aziz Ağa Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – alpu – karahöyük köyü  Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Alpu ilçesine bağlı Karahöyük Köyünde Karahöyük (Midaion) olarak bilinen höyüğün doğu yamacında yer alır. Kuzey...

Ali İhsan Dede Türbesi

Ali İhsan Dede Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – merkez – yörükkırka köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Yapıda 2008 yılına onarımlar gerçekleştirilmiştir. Eskişehir Merkeze bağlı Yörükkırka Köyü ile Aşağı Kalabak Köyü arasında...

Koç Takreddin Baba

Koç Takreddin Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Merkez – Ortaca Köyü Kabristanı Türbe, plan, örtü, destek sistemi ve malzemesine göre  14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün bugünkü mezarlığı içerisinde yer alan kare planlı yapı, tek katlı ve...

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Merkez – Gökçekısık Köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Sekizgen planının, özgün temel duvarları üzerine oturtulduğu varsayıldığında, yapıyı 14.-16. yy. arasına tarihlemek mümkündür. Eskişehir’...

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – merkez – atalan tekke köyü Türbe, plan, destek sistemi malzeme ve teknik özelliklerine dayanılarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün kuzeyinde, Tekke meydanı denilen yerde, kuzeybatısına bitişik olarak sonradan yapılmış...

Şeyh Osman Afif  Sivrihisari

Şeyh Osman Afif Sivrihisari

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Mahmudiye ilçesi – Doğanca Köyünde Ondokuzuncu yüzyılda Sivrihisar’da yaşamış mutasvvıf, şair, müderris ve hattattır. Vakıf belgelerine göre künyesi “eş-Şeyh Os­man Afif Efendi İbn-i Ali” ve “Şeyh Osman Afif...

Sücaaddin Veli

Sücaaddin Veli

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şücaeddin Veli – Türbesi; Eskişehir – Seyitgazi İlçesine 6-7 km uzaklıktaki Aslanbeyli köyünde Sultan Sücaaddin hakkında çok önemli bilgiler veren Velayetname-i Sultan Sücaaddin ‘e göre ; XIV. Yüzyılın ikinci yarısı...

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Kurşunlu Külliyesi karşısında. Anadolu Selçukluları döneminde veya sonrasında Eskişehir’de Şeyh Şehabeddin Sühreverdi (k.s.) adına bir zaviye inşa edilmiştir. Bu zaviyenin giderleri için Eskişehir’de bir, Eşen Karaca Köyü’nde de...