keyboard_arrow_down Seyitgazi Evliyaları

Elveren Türbesi

Elveren Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir  – seyitgazi – üçsaray köyü  Kitabesi bulunmayan türbe, mimari özellikleri dikkate alınarak 16.yüzyılın ilk yansına tarihlenmektedir. Beşsaray Köyünün 2 km kuzeybatısından, Üçsaray Köyü’nün 1.5 km doğusundan kuzeydoğu istikametine sapan...

Melikgazi Türbesi  ( Makam )

Melikgazi Türbesi ( Makam )

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – seyitgazi – doğançayır beldesi  Danişmend Gazi’nin 1105 yılında vefat etmesinden sonra yerine en büyük oğlu olan Emir Melik Gazi geçer ve yaklaşık olarak otuz yıl hükümdarlık yapar. Danişmend...

Himmet Baba Türbesi

Himmet Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – seyitgazi – kümbet köyü  Halk arasında ”Kümbet Baba ”, ” Himmet Baba ” ve ” Himmet Dede ” adıyla anılan türbe/kümbet, Eskişehir İli Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet köyü’nde...

Yılankıran Türbesi

Yılankıran Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – seyitgazi – beykışla köyü Mimari özellikleri dikkate alınarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Beykışla köyünün 4 km. güneydoğusunda, tarlalar arasındaki düz arazide yer alır. Kubbesi tamamen, duvarlarının üst bölümleri kısmen...

Bahşeyiş Baba Türbesi

Bahşeyiş Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi – Bahseyis ( Gökbahçe ) köyü Türbenin kuzey cephesinin batı köşesinde bulunan basık kemerli giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeden yapının H.978/M.1570-1571 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. İki satırlık...

Sücaaddin Veli

Sücaaddin Veli

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şücaeddin Veli – Türbesi; Eskişehir – Seyitgazi İlçesine 6-7 km uzaklıktaki Aslanbeyli köyünde Sultan Sücaaddin hakkında çok önemli bilgiler veren Velayetname-i Sultan Sücaaddin ‘e göre ; XIV. Yüzyılın ikinci yarısı...

Üryan Baba

Üryan Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesinin 7 km uzağındaki Yazıdere köyü girişinde. Uryan Baba, onüçüncü asırda yaşamış ”Abdalan-ı Rum” yani Anadolu erenlerindendir. Hayatı ve kişiliği hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye rastalanmamasına rağmen Ebul...

Kesikbaşlar Türbesi

Kesikbaşlar Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesindeki Seyitgazi Külliyesinde , Seyyit Battal Gazi hazretlerinin karşısında. Kitabesi bulunmamaktadır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen yapının, günümüze gelen orijinal bölümlerinden Selçuklu Dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kuzeyinden...

Kardeşler Türbesi

Kardeşler Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesindeki Seyitgazi Külliyesinde , Seyitgazi türbesi girişinde ilk solda. Kösemihal’in oğullarından Ahmet ve Mehmet Beyler Türbesi olarak da bilinir. Türbe tahminen 16.yy sonu, 17.yy başında inşa edilmiştir....

Kadıncık Ana Türbesi

Kadıncık Ana Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesindeki Seyitgazi Külliyesinde , Külliyenin avlusunda çeşmenin hemen yanında. Ayni Ana olarak da tanınan Kadıncık Ana, Ümmühan Hatun ‘un hizmetkarıdır. Kitabesi olmayan türbenin inşa tarihi kesin olarak...