Himmet Baba Türbesi

tarafından
228
Himmet Baba Türbesi

eskişehir – seyitgazi – kümbet köyü 

Halk arasında ”Kümbet Baba ”, ” Himmet Baba ” ve ” Himmet Dede ” adıyla anılan türbe/kümbet, Eskişehir İli Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet köyü’nde bir tepe üzerindedir.

Himmet Baba‘nın hayatı ve kişiliği hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Türbe, mimarı özellikleri dikkate alınarak 13. yüzyıla tarihlenmektedir.Yapı sağlamdır. Sekizgen prizma gövdeli, çift katlı, piramidal külah örtülüdür. Dıştan sekizgen planlı içten kare planlı, basık kemer profilli tonoz örtülü alt kata günümüzde girilememektedir. Üst kat dıştan sekizgen, içten daire planlı, kubbe örtülüdür.

Üst kata doğu cephe ekseninde bulunan yuvarlak kemerli çökertme alınlıklı dikdörtgen biçimli kapıyla girilir. Kuzeydoğu cephe ekseninde, yuvarlak kemerli dikdörtgen biçimli sonradan doldurulmuş bir pencere yer alır. Diğer cepheler sağırdır. Üst katın iç mekanında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, birbirine paralel dikdörtgen prizma biçimli iki sanduka bulunur. Dıştan piramidal külah örtülü kubbe doğrudan duvarlara oturur. Moloz taş örgülü duvarlar cephelerde kesme taş kaplamadır. Örtü, külah ve giriş kapısının alınlık kemerinde tuğla, kapı lento ve söveleriyle doğu, kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerde yer yer devşirme, 9 iç duvarlarda sıva kapı kasa ve kanatlarında ahşap kullanılmıştır. Devşirme malzemelerin üzerinde yer alanların dışında yapının süslemesi yoktur.

İlginizi Çekebilir  Bahaeddin Dede

Kaynak ; Eskişehir Zaviye ve Türbeleri , Anadolu üniversitesi, Prof Dr. Erdal Altınsapan – Doç. Dr. Canan Parla .
Eskişehir Mevlevihanesi , Kesit Yayınları , Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu – Nizamettin Arslan