Menü

keyboard_arrow_down Eskişehir Evliyaları

Elveren Türbesi

Elveren Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir  – seyitgazi – üçsaray köyü  Kitabesi bulunmayan türbe, mimari özellikleri dikkate alınarak 16.yüzyılın ilk yansına tarihlenmektedir. Beşsaray Köyünün 2 km kuzeybatısından, Üçsaray Köyü’nün 1.5 km doğusundan kuzeydoğu istikametine sapan...

Melikgazi Türbesi  ( Makam )

Melikgazi Türbesi ( Makam )

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – seyitgazi – doğançayır beldesi  Danişmend Gazi’nin 1105 yılında vefat etmesinden sonra yerine en büyük oğlu olan Emir Melik Gazi geçer ve yaklaşık olarak otuz yıl hükümdarlık yapar. Danişmend...

Himmet Baba Türbesi

Himmet Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – seyitgazi – kümbet köyü  Halk arasında ”Kümbet Baba ”, ” Himmet Baba ” ve ” Himmet Dede ” adıyla anılan türbe/kümbet, Eskişehir İli Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet köyü’nde...

Yılankıran Türbesi

Yılankıran Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – seyitgazi – beykışla köyü Mimari özellikleri dikkate alınarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Beykışla köyünün 4 km. güneydoğusunda, tarlalar arasındaki düz arazide yer alır. Kubbesi tamamen, duvarlarının üst bölümleri kısmen...

Bahşeyiş Baba Türbesi

Bahşeyiş Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi – Bahseyis ( Gökbahçe ) köyü Türbenin kuzey cephesinin batı köşesinde bulunan basık kemerli giriş kapısı üzerinde bulunan kitabeden yapının H.978/M.1570-1571 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. İki satırlık...

Yunus Emre – Eskişehir

Yunus Emre – Eskişehir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Yunus Emre ……….. Kaynak ; Eskişehir Zaviye ve Türbeleri , Anadolu üniversitesi, Prof Dr. Erdal Altınsapan – Doç. Dr. Canan Parla . Eskişehir Mevlevihanesi , Kesit Yayınları ,...

Bektaş Baba Türbesi

Bektaş Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – mihallıçcık – ömerköy Babai ayaklanması sonrası yapıldığı ileri sürülen yapı, Anadolu Selçuklu Devleti ‘nin son dönemine tarihlenebilir. Yapının, daha önceleri bir alevi yerleşiminin bulunduğu söylenen köyde, “Hacı Bektaş”...

Kayı Köyü Makuf Türbesi

Kayı Köyü Makuf Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – mihllıçcık – KAYI KÖYÜ Yapı, mimari özelliklerine dayanılarak 14. yüzyıla tarihLenmektedir. Duvarlarıyla örtüsü sağlam, pencere ve kapı açıklıklan boş ve bakımsızdır. Kare planlı, kubbe örtülüdür. Doğusunda kare planlı...

Sarı Lala Türbesi ( sarı lale türbesi )

Sarı Lala Türbesi ( sarı lale türbesi )

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – çifteler – ortaköy  Sarı Lala (Sarı Lale Tekke) Türbesi, Eskişehir Çifteler ilçesine bağlı Ortaköy (Alikan) köyünde bulunmaktadır. Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının, inşa tarihi bilinmemektedir. Devşirme malzemesi...

Haydar Baba

Haydar Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – beylikova – imikler köyü  Kitabe ve vakfı  kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Kare planlı kubbemsi betonarme örtülüdür. Kuzey, doğu ve güney cepheleri sağırdır. Batı cephe ekseninin iki...