Haydar Baba

tarafından
122
Haydar Baba

eskişehir – beylikova – imikler köyü 

Kitabe ve vakfı  kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Kare planlı kubbemsi betonarme örtülüdür. Kuzey, doğu ve güney cepheleri sağırdır. Batı cephe ekseninin iki yanında basık yuvarlak kemerli birer açıklık bulunmaktadır. Bunlardan kuzey köşeye yakın olanı kapı diğeri penceredir.

Türbenin duvarları içten ve dıştan sıvalıdır. Duvarları içte aynca, örtü seviyesine kadar fayansla kaplanmıştır. Doğu duvarına yakın yerleştirilmiş bir sandukası bulunan türbede, herhangi bir süslemeye rastlanmamıştır

Kaynak ; Eskişehir Zaviye ve Türbeleri , Anadolu üniversitesi, Prof Dr. Erdal Altınsapan – Doç. Dr. Canan Parla .
Eskişehir Mevlevihanesi , Kesit Yayınları , Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu – Nizamettin Arslan

İlginizi Çekebilir  Gazi Hüsrev Bey