keyboard_arrow_down Eskişehir Evliyaları

Şeyh Nusrettin – Tezveren Dede

Şeyh Nusrettin – Tezveren Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Nusrettin Türbesi ; Eskişehir – Kurşunlu Külliyesinin yakınındaki Şeyh Nusreddin Sokağında. ŞeyhNusrettin hazretleri yaklaşık olarak iki asır önce kabede Beytullah’ın hizmetkarı olarak vazife yapmakta iken medfun olduğu yerdeki evin...

Şeyh Muhammed Sadık Efendi

Şeyh Muhammed Sadık Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Odunpazarı Kabristanında . ( haritadaki yer tam olarak kabristandaki yerini gösterir.) Eskişehir’de yetişen gönül erlerinden biri de Halveti-Şabaniyye meşayihinden Şeyh Mehmed Sadık Halveti (k.s.)’dir. Şeyh Mehmed Sôdık Efendi,...

Şeyh Edebali – Makam

Şeyh Edebali – Makam

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Odunpazarı Kabristanında. Kabristanın girişinde. Şeyh Edebali‘nin Eskişehir’de geçen yaşamının hatırasını yad-ı cemil maksadıyla Odunpazarı Kabristanı içinde bir makam türbe yapılmıştır. Türbenin Sultan II. Abdülhamid döneminde onarım gördüğü tahmin...

Şeyh Ahi Mahmut

Şeyh Ahi Mahmut

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Kurşunlu Külliyesi hemen arka sokağında Mevlevi kabristanının karşısında. Kitabesi bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Fatih devri vakıf kayıtlarında “Kadimeden Vakıflarının” bulunduğu belirtilen Ahi Mahmud Zaviyesi’nin Şeyhinin Ahmet Veledi...

Üryan Baba

Üryan Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesinin 7 km uzağındaki Yazıdere köyü girişinde. Uryan Baba, onüçüncü asırda yaşamış ”Abdalan-ı Rum” yani Anadolu erenlerindendir. Hayatı ve kişiliği hakkında kaynaklarda yeterli bilgiye rastalanmamasına rağmen Ebul...

Kesikbaşlar Türbesi

Kesikbaşlar Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesindeki Seyitgazi Külliyesinde , Seyyit Battal Gazi hazretlerinin karşısında. Kitabesi bulunmamaktadır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen yapının, günümüze gelen orijinal bölümlerinden Selçuklu Dönemine ait olduğu anlaşılmaktadır. Kuzeyinden...

Kardeşler Türbesi

Kardeşler Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesindeki Seyitgazi Külliyesinde , Seyitgazi türbesi girişinde ilk solda. Kösemihal’in oğullarından Ahmet ve Mehmet Beyler Türbesi olarak da bilinir. Türbe tahminen 16.yy sonu, 17.yy başında inşa edilmiştir....

Kadıncık Ana Türbesi

Kadıncık Ana Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Seyitgazi İlçesindeki Seyitgazi Külliyesinde , Külliyenin avlusunda çeşmenin hemen yanında. Ayni Ana olarak da tanınan Kadıncık Ana, Ümmühan Hatun ‘un hizmetkarıdır. Kitabesi olmayan türbenin inşa tarihi kesin olarak...