Cuma, Eylül 15, 2023

Abdülmüttalip Dede – Eskişehir

0
Eskişehir- odunpazarı - emirler köyü Aşağı Muttalip kabristanında Abdülmüttalip Dede hazretleri Anadolu Selçuklu'nun kuruluşu esnasında Anadolu'ya gelen Alperen büyüklerimizden birisi olup Ankara Mamakta medfun...

Muttalipli Hacı Mehmed Hilmi Efendi

0
Eskişehir - tepebaşı - muttalip köyü Hacı Mehmed Hilmi Efendi (k.s.), "Muttalibli Hoca" ve "Mutta­libli Hacı Hafız Mehmed Hilmi Efendi" lakabıyla da anılmış, 1888 yı­lında...

Hacı Mehmed Zülali Efendi

0
                          Mevlana halid Bağdadi hz nin halifesi           ...

Şeyh Süleyman Türbesi

0
eskişehir - tepebaşı - uludere Günümüzde Uludere Köyü'nde bulunan ve "Büyük Şeyhin Tek­kesi" olarak anılan Şeyh Süleyman Türbesi, büyük bir avlu içindedir. Kitabesi bulunmayan türbe...

Ali İhsan Dede Türbesi

0
eskişehir - merkez - yörükkırka köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Yapıda 2008 yılına onarımlar gerçekleştirilmiştir. Eskişehir Merkeze bağlı Yörükkırka Köyü ile...

Orta Tekke Türbesi – Eskişehir

0
Eskişehir - Merkez - Uludere Köyü Yapı plan, destek sistemi, örtü ve malzeınesine göre 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Giriş kapısı üzerinde yer alan onarım kitabesine...

Koç Takreddin Baba

0
Eskişehir - Merkez - Ortaca Köyü Kabristanı Türbe, plan, örtü, destek sistemi ve malzemesine göre  14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün bugünkü mezarlığı içerisinde yer alan kare...

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

0
Eskişehir - Merkez - Gökçekısık Köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Sekizgen planının, özgün temel duvarları üzerine oturtulduğu varsayıldığında, yapıyı...

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

0
eskişehir - merkez - atalan tekke köyü Türbe, plan, destek sistemi malzeme ve teknik özelliklerine dayanılarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün kuzeyinde, Tekke meydanı denilen yerde, kuzeybatısına...

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

0
Eskişehir - Kurşunlu Külliyesi karşısında. Anadolu Selçukluları döneminde veya sonrasında Eskişehir'de Şeyh Şehabeddin Sühreverdi (k.s.) adına bir zaviye inşa edilmiştir. Bu zaviyenin giderleri için Eskişehir'de...