keyboard_arrow_down Eskişehir – Merkez Evliyaları

Abdülmüttalip Dede – Eskişehir

Abdülmüttalip Dede – Eskişehir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir- odunpazarı – emirler köyü Aşağı Muttalip kabristanında Abdülmüttalip Dede hazretleri Anadolu Selçuklu’nun kuruluşu esnasında Anadolu’ya gelen Alperen büyüklerimizden birisi olup Ankara Mamakta medfun olan Malatya beyi Seyyid Hüseyin Gazi...

Şeyh Süleyman Türbesi

Şeyh Süleyman Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – tepebaşı – uludere Günümüzde Uludere Köyü’nde bulunan ve “Büyük Şeyhin Tek­kesi” olarak anılan Şeyh Süleyman Türbesi, büyük bir avlu içindedir. Kitabesi bulunmayan türbe sonradan yapılan onarımlarda özgün mimarisini...

Ali İhsan Dede Türbesi

Ali İhsan Dede Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – merkez – yörükkırka köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Yapıda 2008 yılına onarımlar gerçekleştirilmiştir. Eskişehir Merkeze bağlı Yörükkırka Köyü ile Aşağı Kalabak Köyü arasında...

Koç Takreddin Baba

Koç Takreddin Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Merkez – Ortaca Köyü Kabristanı Türbe, plan, örtü, destek sistemi ve malzemesine göre  14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün bugünkü mezarlığı içerisinde yer alan kare planlı yapı, tek katlı ve...

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

Arap Dede Türbesi – Eskişehir

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Merkez – Gökçekısık Köyü Kitabesi ve vakfiye kayıtları bulunmayan yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Sekizgen planının, özgün temel duvarları üzerine oturtulduğu varsayıldığında, yapıyı 14.-16. yy. arasına tarihlemek mümkündür. Eskişehir’...

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

Mehmet Efendi – Atalan Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

eskişehir – merkez – atalan tekke köyü Türbe, plan, destek sistemi malzeme ve teknik özelliklerine dayanılarak 14. yüzyıla tarihlenmektedir. Köyün kuzeyinde, Tekke meydanı denilen yerde, kuzeybatısına bitişik olarak sonradan yapılmış...

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Eskişehir – Kurşunlu Külliyesi karşısında. Anadolu Selçukluları döneminde veya sonrasında Eskişehir’de Şeyh Şehabeddin Sühreverdi (k.s.) adına bir zaviye inşa edilmiştir. Bu zaviyenin giderleri için Eskişehir’de bir, Eşen Karaca Köyü’nde de...