keyboard_arrow_down Etiket: eyüp Evliyaları

Şeyh Abdulmecit Sivasi

Şeyh Abdulmecit Sivasi

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp – Nişanca’daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri, keşif ve kerameti zahir evliyadandır. Künyeleri «Ebu’l Hayr», lakabları ise ”Mecduddi” olup ”Sivasi Efendi” adıyla...

Ümmi Sinan

Ümmi Sinan

Bu yazı sabitlenmiştir.
İstanbul - Eyüp - Düğmeciler İbrahim Ümmi Sinan'ın doğum yeri çeşitli kaynak­larda Prizren, Bursa ve Karaman olarak geçmektedir. İstanbul merkezli bir tarikat olan Sinaniliğin Rumeli'nde yaygın olması, şeyhin Prizren doğumlu...
İdris Bitlisi

İdris Bitlisi

Bu yazı sabitlenmiştir.

    İstanbul – Eyüp Piyerloti’de Eyüp. Gümüşsuyu Caddesi, Kerimağa sokak 8 No. lu evin bahçesinde medfundur. Şeyh Hüsameddin Ali Bitlisi’nin oğludur. Davet üzerine İstanbul’a gelmiş ve ikinci Bayezid’in iltifatına...

Kasım Çavuş

Kasım Çavuş

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp eskiyeni cad kasım çavuş mescidi Silivrikapı Kasına Çelebi Camiinin mihrabı önünde medfundur. Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Deveci başısıdır. Kaynak ; İstanbul Evliyaları ve Fetih Şehidleri – Şevket...