keyboard_arrow_down Etiket: eyüp Evliyaları

İsa Geylani (k.s.)

İsa Geylani (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Ubeydullah Kaşgâriden sonra İstanbul Eyüpte bulunan Kaşgârî Dergâhında imam olarak vazifelendirilmiştir. 1770de şeyhliğe getirilmiş...

Ubeydullah Kaşgari (k.s.)

Ubeydullah Kaşgari (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara, Türkistan ve Mâverâünnehr’de en parlak...

Baba Haydar Semerkandi (k.s.)

Baba Haydar Semerkandi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul Eyüp Nişanca da Baba haydar caddesi üzerinde bulunan Baba Haydar camii nin hemen girişindedir. Anadolu evliyâsından Hâce Ubeydullah-i Ahrâr hazretlerinin talebelerinin yükseklerinden ve halîfelerindendir. On altıncı yüzyılda yaşamıştır. Baba...

Muhammed Murad Münzevi (k.s.)

Muhammed Murad Münzevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi dergahında 1644 (H.1054) senesinde Buhârâ’da doğdu. Seyyid olup, nesebi şöyledir: Seyyid Muhammed Murâd İbn-i Seyyid Ali İbn-i...

Ahmed Bin Ebül Hayr (k.s.)

Ahmed Bin Ebül Hayr (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

> İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi ergahında Murat Münzevi hz’nin yanında Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Abbâs olup ismi, Ahmed bin Ebü’l-Hayr es-Sayyâd’dır. Kerâmet...

Şeyhülislam Ebusuud Efendi (k.s.)

Şeyhülislam Ebusuud Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Eyüp Sultan caminin hemen yanındadır. Meydandaki havuzun Soluna düşer. Osmanlı tarihinin en önemli şeyhülislâmlarından, tefsir ve fıkıh âlimlerinden birisi olan Ebussuûd Efendi, 17 Safer 898/1490 tarihinde İskilip’te doğmuştur. Babası...