Çarşamba, Şubat 16, 2022

Seyyid Haşim Baba

0
İstanbul - Üsküdar - Karacaahmet kabristanında - Karacaahmet sultan dergahından inadiye 'ye giderken . Celvetiye tarikatının Hâşimiyye kolunun kurucusu. Üsküdar’da doğdu (1718)....

Karacaahmet Sultan – Üsküdar

0
İstanbul - Üsküdar - Karacaahmet Kabristanındaki dergahta. Karacaahmet Sultan'nın hayatı ile alakalı bilgiler net değildir. Daha çok menkıbevi bir kimliğe sahiptir. Enîsî’nin Mir’âtü’l-vefâ adlı eserinde...

Seyyid Nizam – İstanbul

0
İstanbul - Zeytinburnunda Seyyid Nizam camiinde '' Bir Veliyy-i Ali Şandır Hazreti Seyyid NizamNamına İnşa Olundu Mabed-i Revnak-NümaSöyledim İtmamına Tarih-i Hicri...

Yusuf Nizamettin Efendi

0
adres

Yaman Dede

0
adres

Şeyh Salih Efendi

0
adres

Şeyh Konyalı Mehmet Muhyiddin Efendi

0
İstanbul - Üsküdar - Çiçekci camii haziresinde Şeyh Muhyiddin Efendi’nin 1020 (1611) tarihinden evvel yaptırmış olduğu tekkesinin Salı Sokağına acılan cümle...

Salih Efendi

0
adres

Mustafa Manevi Efendi

0
adres

Nakkaş Baba

0
İstanbul - Kuzguncuk - Nakkaş Baba Mezarlığı Türbe, Nakkaş Baba Mezarlığının caddeye açılan üç kapısından, Beylerbeyi tarafındaki merdivenli kapıdan girildiğinde, merdivenler...