Pazar, Eylül 17, 2023

İsmail Ata

0
Seyyid Ata'nın halifelerinin büyüklerindendir.  Hace Ubeydullah Taşkendî hazretleri anlattı:  "İsmail Ata yolun başında iken halk kendisine sataşır, hakkında ileri geri konuşurlarmış. O ise onlara hiç aldırış...

Hace Taç

0
Hace Taç, Abdülmelik Ata'nın oğlu ve Zengi Ata'nın pederidir.  Hace Taç hazretleri, tarikat ve hakikat itmini tahsil ettikten sonra babasının terbiyesiyle olgunlaşarak kemalini tamamladı ve...

Abdülmelik Ata

0
Abdülmelik Ata, Mansur Ata'nın oğludur. Babasının vefatından sonra yerine geçerek talipleri yetiştirme ve salikleri Hak yolunda ilerletme vazifesiyle meşgul oldu.  Kaynaklar ; Reşahat , Mevlana...

Mansur Ata

0
Baba Arslan'ın oğlu olan Mansur Ata, Hace Ahmed Yesevi'nin ilk halifesidir. Zahir ve batın ilimlerine vakıf idi. ilk zamanlar muhterem babasının terbiyesi ile yetişti....

Hace Hasan Endaki (k.s.)

0
Mübarek kabri, Buhara'da, Gülabad Kapısı'nın dışında, Şeyh Ebu İshak Gülabadî'nin mezarının doğu tarafındadır. Hace Yusuf-i Hemedani'nin ikinci halifesidir. Künyesi, Ebu Muhammed, şerefli ismi Hasan b....

Hace Abdullah Berki (k.s.)

0
Kabri Şerifi ; Tel-i Şuristan'da Hace Yusuf Hamedani hazretlerinin dört halifesinden ilkidir. Aslen Harizm'dendir. Alim ve arif bir zattır. Keramet ve Makam sahibidir. Şeyh Abdulkerim Semani'ye...

Hace Emir Hord Vabkeni (k.s.)

0
Adı Hüseyin olup, Hace Mahmud Encirfağnevi (k.s.) hazretlerinin birinci halifesidir.

Hace Alaaddin Attar (k.s.)

1
  Hace Alaaddin Attar (k.s.) hazretlerinin kabrisi Şerifi ; Özbekistan - Tirmiz'e 130 km uzaklıktaki Namazgah bölgesinde Buhârâ'da yetişen en büyük velîlerden. İnsanları Hakk'a dâvet eden,...

Hace Kadı Muhammed Zahid (k.s.)

0
  Kadı Muhammed Zahid hazretlerinin kabri şerifi ; Özbekistanın Surhanderya Eyaletinde, Altınsay İlçesinin Vahşuvar köyündedir. Evliyânın büyüklerinden, insanları Hakka da’vet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan...

Türkçü Ata

0
Türbe, Özbekistan'da Taşkent merkezinin Sebzar mahallesinde yer almaktadır. Utkam Sultanov türbenin Taşkent'in Çağatay kapışı yakınında olduğunu belirtmektedir.