Cuma, Eylül 15, 2023

Şeyh Abdürrezzak

0
Hace Hasan Attar'ın ulu sufilerinden ve halifelerindendir.  Anlatıldığına göre rabıtaya çok önem verirdi. Bir gün Seyyid Kasım-ı Tebrîzî'yi ziyarete gitti. Seyyid hazretleri rabıta metodunu...

Hace Hasan Attar

0
Hace Alaeddin Attar hazretlerinin muhterem evladıdır. Çocukluk günlerinde Bahaeddin Nakşibend hazretlerinin nazarlarında büyümüştür. Şöyle anlatılmıştır: "Bir gün Hace Hasan bir grup çocukla Bağ-ı Mezar'da oynuyordu. Hace...

Emir Hüsameddin Buhari

0
Seyyid Emir Külal hazretlerinin oğlu Emir Hamza'nın ilk halifesidir. Buharanın büyük alimlerinden Mevlana Hamidüddin Şaşi'nin oğludur. Hamidüddin Şaşi, Hace Şah-ı Nakşibend ile aynı dönemde yaşamış...

Emir Hamza

0
Seyyid Emir Külal hazretlerinin ikinci oğludur. Emîr Külal hazretleri bu oğluna babasi Emir Hamza'nın adını koydu. Bundan dolayı kesinlikle bu oğlunu adıyla çağırmaz daima peder...

Hace İbrahim

0
Hace Ali Ramiteni hazretleri'nin küçük oğludur. Anlatıldığına göre, Azizan hazretleri, vefatı yaklaşınca irşad görevini yapmasi için Hace İbrahim'e ruhsat vermiş. Bağlılarından bazısının hatırlarına, "Hace...

Hace Garib

0
Hace Evliya-ı Kebir'in oğlu ve dördüncü halifesidir. Hace Sükümani'den sonra irşad işine başlayıp halkı Hakk-a davetle meşgul olmuştur.  Şeyhü'l-ulema Seyfeddin el-Baharzî ve Şeyh Necmeddin-i...

Kemal Şeyh

0
Mevdud Şeyh'in müridlerinin büyüklerindendir. Şaş vilayetinde oturdu. Hace Ubeydullah Buyurdu ki ; '' Kemal Şeyh Mevdud Şeyh'in müridi ve Hadim Şeyh'in tarikat kardeşi idi. Horasan'dan...

Hace Evliya-ı Kebir (k.s.)

0
Hace Evliya'nın mübarek kabri Buhara'da Hakiriz Hisar'ın ayar burcu yanındadır. Hace Abdülhalik'ın ikinci halifesidir. Aslen Buharalı'dır. Anlatıldığına göre, ilk zamanlar Buhara'da bir alimin yanında ilim tahsiliyle...

Hace Ahmed Sıddık

0
Hace Ahmed'in mübarek kabri Buhara'ya 3 fersah uzaklıkta bufunan Muğyan köyündedir. Hace Abdülhalik-ı Gucdüvanî'nin dört halifesinden ilkidir. Buhara asıllıdır. Hz. Hace'nin vefatından sonra yerlerine geçmiştir....

Hace İshak

0
İsmail Ata'nın oğludur. Huzura ermişti. Güzel halleri vardı. Seyram ile Taşkent arasındaki İsbican kasabasında ikamet ederdi.  Hace Bahaeddin Nakşibend'in süfîlerinden Şeyh Abdullah Hucendî şöyle anlatırmış:  "Hace...