Menü

keyboard_arrow_down Etiket: Nakşibendiyye

Pir Muhammed Küfrevi (k.s.)

Pir Muhammed Küfrevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bitlis Merkez’de Kızıl Mescit camii karşısındaki türbesinde.. ”Kaf. Be. Sin. Ayn. He ” ”Kıtmirü babuke Sultan Abdülhamid Han ” II. Abdulhamit Han , Küfrevi hazretlerinin müridi , halifesi ve aşıkı...

Şeyh Buhari

Şeyh Buhari

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kütahya Merkez’de Hükümet Konağı arkasına rastlayan Zeryen Mahallesi, Türbe sokakta, parkın karşısına rastalayan 2 no.lu Gümüşeşik Sokak’tadır. Nakşi şeyhlerinden. Hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Hükümet Konağı arkasına rastlayan Zeryen Mahallesi,...

Hace Arif Rivegeri (k.s.)

Hace Arif Rivegeri (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Buhara’da Sofirkan bölgesinde Peygamber efendimizden sonra insanlara doğru yolu gösteren âlimler silsilesinin onuncusu. Buhârâ’ya 30 km uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyâya geldi. Doğum târihi 1067 (H.560) olarak rivâyet...

Ali Ramiteni (k.s.)

Ali Ramiteni (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Buhara’da Ramiten Kasabasında İslâm âlimlerinin büyüklerinden. “Hâce Azîzân” ve “Pîr-i Nessâc” isimleri ile  meşhûrdur. Mahmûd-i İncirfagnevî’nin talebesidir. Buhârâ’ya onbeş kilometre olan Râmiten köyünde doğdu. Râmiten’de ilim tahsiline başladı....

Ebu Ali Farmedi (k.s.)

Ebu Ali Farmedi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İran – Meşhed, Meşhed şehrine 25 km uzaklıktaki Farmad köyü kabristanında Horasan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Fadl bin Muhammed’dir. 433 (m. 1042) senesinde doğdu. Yaşadığı devrin âlimleri arasında bir tane...

Bayezid Bistami (k.s.)

Bayezid Bistami (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İran – Sahrud Bölgesindeki Bistam kasabası merkezinde , Beyazid Bistami Külliyesi bahçesinde Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî se’âdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen...

Şeyh Mahmud – Samsun

Şeyh Mahmud – Samsun

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bafra’ya 20 kilometre güneyinde bulunan İkiz Pınar Beldesinin merkez mahallesi olan TekkeMahallesinde bulunmaktadır. TARİHÇE: : Halk arasında “Şeyh Mahmud” şeklinde anılan türbeye ait herhangi bir kitabe bulunmadığından türbenin tarihi hakkında...