Pazar, Şubat 20, 2022

Karadonlu Can Baba – Kütahya

0
Kütahya - Merkez'de meşhur Germiyan sokağı üzerindeki Kardonlu can Baba camii karşısında. Karadonlu Sokak’ta, Karadonlu Mescid’in karşında bulunan türbe, 14. yüzyılda Anadolu'ya gelen Horasan pirlerinden...

Şeyh Buhari

0
Kütahya Merkez'de Hükümet Konağı arkasına rastlayan Zeryen Mahallesi, Türbe sokakta, parkın karşısına rastalayan 2 no.lu Gümüşeşik Sokak'tadır. Nakşi şeyhlerinden. Hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Hükümet...

Sakıb Dede

0
Kütahya - Merkez'de Dönenler camii içerisinde Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. İsmi Mustafa'dır. Endülüs'ten İzmir'e göç eden bir âilenin çocuğu olarak doğdu. Doğum târihi belli değildir....

Celaleddin Ergun Çelebi

0
Kütahya - Merkez'de Dönenler camii içerisinde Mevleviliğin yayılmasını sağlayan ilk şeyhlerden. Hayatı hakkındaki bilgiler kendisinden çok sonra yazılan Sefine-i nefise-i Mevleviyan adlı esere dayanır. Kütahya'da...

Şeyh İbrahim Sultan

0
Kütahya Merkez'de Ertuğrul gazi caddesi üzerinde. ......

Ahi Evren Sultan

0
Kütahya - Merkezde Ahi Evren camiinin karşısındaki türbesinde Yaylı Sokak'tadır. Türbe, 16. yüzyıla tarihlenmektedir. Ahi Evran için yapılan türbenin mezarları, kime ait olduğu bilinmemektedir. Dikdörtgen...

Şeyh Salih Efendi

0
Kütahya Merkez'de Molla bey camiinin yanındaki türbesinde Şa'ban-ı Veli yolu halifelerinden. Adı Mehmed Salih, babasi Hacı Halil Efendi'dir. 1805 yilinda doğmuştur, ilk tahsilini yaptıktan sonra...

Seyyid İbrahim Sultan

0
Kütahya Merkez'de Osmanlı caddesi üzerinde .......

Seyyid Bahaeddin Ali Baba

1
Kütahya Merkez'de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde .......

Seyyid Nurettin

1
Kütahya - Merkez'de Kurşunlu sokakta bulunan Paşam Sultan tekkesinde Kurşunlu Sokak'ta yer alan türbe, Seyyid Nureddin adıyla bilinen bir zaviye-tekkedir. Kütahya velilerinden. Şeyh Nureddin Hazretlerinın Türbesinin...