Menü

keyboard_arrow_down Etiket: Nakşibendi

Ahmed Bin Süleyman Ervadi (k.s.)

Ahmed Bin Süleyman Ervadi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Lübnan – Trablusşam’da Diba Mescidinde Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi hazretleri’nin Şeyhi , Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin en son halifesi Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî, Trablusşam’ın Ervad kasabasında doğdu. Bu yüzden Ervâdî nisbesiyle...

Mevlana Halid Bağdadi (k.s.)

Mevlana Halid Bağdadi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mevlana Halid Bağdadi hazretlerinin kabri şerifi ; Suriye – Şam’da Kasiyun Dağındaki Dergahında On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başında Irak ve Şam’da yetişmiş büyük velîlerden. Asrının müceddidi...

Şeyh Buhari

Şeyh Buhari

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kütahya Merkez’de Hükümet Konağı arkasına rastlayan Zeryen Mahallesi, Türbe sokakta, parkın karşısına rastalayan 2 no.lu Gümüşeşik Sokak’tadır. Nakşi şeyhlerinden. Hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Hükümet Konağı arkasına rastlayan Zeryen Mahallesi,...

Şeyh Hacı Hasan Özkök (k.s.)

Şeyh Hacı Hasan Özkök (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bafra’ya 20 kilometre kuzeyinde bulunan Boğazkaya Köyü’ne 1 km mesafede bulunmaktadır. TARİHÇE: Şeyh Hacı Hasan Özkök’ün medfun bulunduğu türbe 1968 yılında yapılmış son dönemlere ait türbedir.Şeyh Hacı Hasan Özkök’ün manevi...

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (k.s.)

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih – Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde İstanbul-Fâtih-Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhının postnişini. Nakşibendî tarikatının Hâlidî kolundan gelen silsilenin son halkalarından bir halkadır. İsmi, Ali Haydar olup, babası Molla Şerif Efendidir....

Şeyh Kasım Küfrevi (k.s.)

Şeyh Kasım Küfrevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Eyüp Sultan kabristanında. Piyerlotiye çıkan yokuşta Kaşgari dergahına gelmeden sağ tarafta yola yakındır. Abdülbaki Küfrevi’nin oğludur. 1920 yılında Bitlis’te doğmuştur. Küçük yaşta fıkıh, tefsir ve kelam dersleri almıştır....