Sultan I. Abdülhamid Han

tarafından
117
Sultan I. Abdülhamid Han

İstanbul – Eminönü

Fatih Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi üzerin­deki Hamidiye Türbe  Sokak’ta yer alır. Türbe, 1789 yılında Aya Logütkon Manastırı’nın yerine inşa edilmiştir. 1789 ta­rihli yapının mimarı Mehmed Tahir Ağa’dır. I . Abdülhamid Han’ın Bahçekapı’da yaptırdığı külliyenin bir parçası olan tür­be, külliyenin bazı yapılarının ortadan kalkmasıyla tek başına durmaktadır .

Türbenin giriş kapısı üzerindeki altın varaklı kita­bede Ankebut Suresi’nin 57. ayeti (Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. ) yazmaktadır.

Köşeleri yuvarlatılmış kare planlı türbe Barok üslup­ta ve tamamen mermerden yapılmıştır. Üstü kubbeyle örtülü­dür. Dıştan iki katlı olan türbeye giriş , revakla sağlanmıştır. Üç gözlü revak türbenin batısında bulunmaktadır. Altta ve üstte olmak üzere toplam yirmi pencere vardır. Giriş kapısı üstünde celi sülüs e Fecr Suresi’ni n 27-30. ayetleri (Ey, Rabbine, ita­at edip huzura eren nefis. Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edil­miş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir. Cennetime gir. ) okunmaktadır. Bu hattı Mehmed Emin Efendi 1780 yılında yazmıştır. İçi kalem süsleriyle bezeli türbenin kuzey duvarın­daki orta pencerenin yerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ayak izinin olduğu pano yerleştirilmiştir. Pencereyle dolapların üzerinde türbenin içini dolanan kuşakta sülüs ile Mülk Sure­si yazılıdır. Kuşağın üzerindeki levhada Besmele ile Kelime-i Tevhid , pandantiflerde ise İsm-i Celal, İsm- i Nebi, Çehar Yar-ı güzi n, Hz. H asan ve Hz. H üseyin yazıları okunmaktadır. Türbede 27 kişi medfundur. Bunlaran bazıları ;  I. Abdülhamid ‘in oğlu IV. Mustafa, Şehzade Ahmed, Şehzade Süleyman, Şehzade Mehmed, Şehzade Murad, Şeh­zade Mehmed Rüştü, Rabia Sultan, Melıkşah Sultan. Türbe restore edildikten sonra 2009 ylında ziyarete açılmıştır.

İlginizi Çekebilir  I. Murad Hüdavendigar

Kaynak ; İstanbul’un 100 Türbesi , Celil Civan , İBB Yayınları .