Yavuz Sultan Selim Han

tarafından
106
Yavuz Sultan Selim Han

istanbul – çarşamba da yavuz selim camii avlusunda

Fatih Katip Muslahattin Mahalllesi’ndeki Sultan Selim Külliyesi içinde bulunmaktadır. 1520 tarihinde vefat eden padişah türbenin olduğu yere defnedilmiş, aynı yıl oğlu Kanuni Sultan Süleyman mezarın üstüne türbeyi inşa ettir­miştir. Yavuz Sultan Selim Camii ise 1522 yılında yapılmıştır.

Mimarı Acem Ali’dir. Kesme taştan sekizgen planlı yapı dıştan yivli bir kubbeyle örtülüdür. Türbenin önünde üç gözlü revak vardır. Revakı taşıyan dört sütundan baştakiler yeşil, ortadakiler pem­be renktedir. Revakın iki yanında çini kitabeler gözükmektedir. Kitabelerden birinde şu yazı okunmaktadır:

”Bu mübarek türbenin yapılmasını büyük sultan, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, karaların ve denizlerin sahibi, her iki Harem-i Şerif’in hamisi Sultan Süleyman Han bin Selim Han bin Bayezid Han emretti. Allah onun mülkünü ve saltanatını daim kılsın.”

Diğer kitabenin üstünde Yusuf Suresi ‘nin 101. ayeti, (“Ey Rabbim! Mülkten bana {nasibimi} verdin ve bana {rüyada görülen} olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri ya­ratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müs­lüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!”) altında Şuara Suresi’nin 87-89. ayetleri (İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme. O gün, ne mal fayda verir ne de evlat . Ancak Allah’a kalb-i selim {temiz bir kalp} ile gelenler {o günde fayda bulur}) görülür.

İlginizi Çekebilir  Halil Dede - Samsun

Girişin bulunduğu cephe dışında, diğer cephelerde iki katlı pencereler açılmıştır. Kırmızı taşlarla çerçevelenmiş üst kattaki pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Beyaz ve renkli mermerle çerçevelenmiş alt pencereler dikdörtgen mermer sövelidir. Üzerlerinde içleri boş sivri ke­merli alınlıklar vardır. Türbenin içi süsleme açı­sından zengindir. Pencere bordürleri, yuvarlak payeler, kubbe kasnağı 19. yüzyıl kalem işleri ile bezelidir. Kubbe göbeğinde kalem işleri ile Ra’d Suresi’nin 3. ayeti, pandantiflerdeki madalyon­larda ise Lafza-i Celal, Hz. Muhammed, Çehar Yar-ı Güzin ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in isim­leri okunur. Türbe içindeki avize II . Meşrutiyet dev­rinde konulmuştur.

Türbenin giriş kapısı üstünde Esma-ül Hüsna, “Hüvel Hallak-ül Baki”, “Küllü nefs-in zakaikat’ül-Mevt” aye­ti yazılmıştır. Türbede Kabe maketi, İbn Arabi’nin kerametiyle ilgili bir taş, Hacı Kamil Akdik’in talik yazısı ile Abdülhak Ha­mid Tarhan’ın “Yavuz Sultan Selim’in Kabrini Ziyaret” isimli şiiri vardır. Sedef kakmalı ahşap bir şebeke ile çevrilmiş Yavuz Sultan Selim’in sandukası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı bir örtü bulunmaktadır. Sanduka üzerinde, Mısır Seferi’nden dö­nerken Şeyhülislam İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamur ile kirlenen beyaz bir kaftan da vardır. Yavuz Sultan Selim’in vasiyeti üzerine vefatından sonra sanduka üzerine se­rilmiştir. Türbede Yavuz Sultan Selim tek başına yatmaktadır.

İlginizi Çekebilir  Saçlı İbrahim Efendi

2006 yılında başlanan reftorasyon çalışmaları 2010 yılında sona ermiştir.

Kaynak ; İstanbul’un 100 Türbesi , Celil Civan , İBB Yayınları .